Views
9 months ago

Sony SVF1521Z1E - SVF1521Z1E Documenti garanzia Croato

Sony SVF1521Z1E - SVF1521Z1E Documenti garanzia Croato

Napomena za korisnike u

Napomena za korisnike u Republici Hrvatskoj IZJAVA O SUKLADNOSTI Proizvođač ovog proizvoda je Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku, Tokyo 108-0075, Japan. Sony, odnosno njegov ovlašteni zastupnik u Republici Hrvatskoj izjavljuje da je ovaj proizvod usklađen s bitnim zahtjevima tehničkih propisa koji su za ovaj proizvod utvrđeni. Izjave o sukladnosti dostupne su na internet stranici www.sukladnost-sony.com.hr 34

Vodič s propisima za bežični LAN (samo za modele s funkcijama za ugrađeni bežični LAN) Bežični LAN – informacije o propisima Bežični LAN proizvod namjenski je radiouređaj koji se koristi jednim od standarda IEEE 802.11a/b/g/n. HR Za modele koji podržavaju bežični LAN standard IEEE 802.11a/n (5 GHz) Ovisno o modelu, bežični LAN ugrađen u ovaj proizvod smije se upotrebljavati samo u ovim zemljama: Austrija, Belgija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Grčka, Hrvatska, Irska, Island, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Mađarska, Nizozemska, Njemačka, Norveška, Poljska, Portugal, Republika Češka, Rumunjska, Slovačka, Slovenija, Španjolska, Srbija, Švedska, Švicarska, Turska i Ujedinjeno Kraljevstvo. Uvjeti uporabe Za modele osim VAIO Tap 20 SVJ202 Ova je oprema namijenjena za uporabu na udaljenosti većoj od 15 mm između LCD zaslona i korisnika. Samo za model VAIO Tap 20 SVJ202 Ova je oprema namijenjena za uporabu na udaljenosti većoj od 15 mm između opreme i korisnika (osim udova). Kada se koristite bežičnom LAN funkcijom IEEE 802.11a/n, kanale u frekvencijskim rasponima od 5,15 GHz do 5,35 GHz i od 5,47 GHz do 5,725 GHz moguće je odabrati samo za upotrebu u zatvorenom prostoru. U nekim okolnostima ili okruženjima uporabu LAN bežične tehnologije može zabraniti vlasnik zgrade ili odgovorni predstavnik organizacije, primjerice u zrakoplovu, u bolnicama ili drugim okruženjima gdje se opasnost od smetnji za druge uređaje ili usluge smatra ili je prepoznata kao štetna. Ako niste sigurni koja su pravila uporabe bežične LAN tehnologije važeća u određenoj organizaciji ili okruženju, prije uključivanja zatražite odobrenje za njenu uporabu. Savjetujte se s liječnikom ili proizvođačem osobnih medicinskih uređaja (srčanih stimulatora, slušnih pomagala, itd.) u vezi s ograničenjima uporabe LAN bežične tehnologije. 35