Views
8 months ago

Sony SVF1521Z1E - SVF1521Z1E Documenti garanzia Greco

Sony SVF1521Z1E - SVF1521Z1E Documenti garanzia Greco

Obaveštenje za

Obaveštenje za korisnike u Hrvatskoj IZJAVA O USKLAĐENOSTI Proizvođač ovog proizvoda je kompanija Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Kompanija Sony ili njeno lokalno ovlašćeno predstavništvo u Republici Hrvatskoj izjavljuju da je ovaj proizvod usklađen sa osnovnim zahtevima tehničkih propisa koji se odnose na njega. Izjava o usklađenosti se nalazi na sledećoj veb adresi www.sukladnost-sony.com.hr/ 78

Vodič o propisima za korišćenje bežičnih LAN mreža (samo za modele koji imaju ugrađene funkcije za bežične LAN mreže) Bežične LAN mreže – informacije o propisima Predviđeno je da proizvod sa bežičnom LAN mrežom bude radio uređaj, koji koristi neki od standarda IEEE 802.11a/b/g/n. Za modele koji podržavaju standard IEEE 802.11a/n (5 GHz) za bežične LAN mreže U zavisnosti od modela, funkcija bežične LAN mreže koja je ugrađena u ovaj proizvod sme da se koristi samo u sledećim zemljama: Austrija, Belgija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Grčka, Holandija, Hrvatska, Irska, Island, Italija, Letonija, Litvanija, Luksemburg, Mađarska, Nemačka, Norveška, Poljska, Portugal, Republika Češka, Rumunija, Slovačka, Slovenija, Španija, Srbija, Švajcarska, Švedska, Turska i Ujedinjeno Kraljevstvo. RS Uslovi za korišćenje Za sve modele osim VAIO Tap 20 SVJ202 Predviđeno je da se ova oprema koristi tako da razdaljina između LCD ekrana i korisnika bude veća od 15 mm. Samo za VAIO Tap 20 SVJ202 Ova oprema je predviđena za korišćenje na razdaljini većoj od 15 mm od korisnika (isključujući: udove). Kada se koristi standard IEEE 802.11a/n za bežične LAN mreže, kanali u opsegu frekvencije od 5,15 GHz do 5,35 GHz i od 5,47 GHz do 5,725 GHz mogu da se izaberu samo za korišćenje u zatvorenom prostoru. Vlasnik objekta ili odgovorni predstavnici organizacije mogu da zabrane korišćenje bežične LAN tehnologije u nekim situacijama ili okruženjima, na primer, u avionima, u bolnicama ili u nekom drugom okruženju za koje se utvrdi ili pretpostavlja da bi mogućnost stvaranja smetnji u radu drugih uređaja ili usluga mogla da bude opasna. Ukoliko niste sigurni kakve se smernice primenjuju na korišćenje bežične LAN tehnologije u određenoj organizaciji ili okruženju, preporučljivo je da pre uključivanja zatražite dozvolu. Obratite se lekaru ili proizvođaču ličnih medicinskih uređaja (pejsmejkera, slušnih aparata itd.) u vezi sa eventualnim ograničenjima za korišćenje bežične LAN tehnologije. 79