Views
6 months ago

Sony KDL-32S2030 - KDL-32S2030 Istruzioni per l'uso Ceco

Sony KDL-32S2030 - KDL-32S2030 Istruzioni per l'uso Ceco

KDL-26S2000 KDL-26S2010 KDL-26S2020 KDL-26S2030 KDL-32S2000 KDL-32S2010 KDL-32S2020 KDL-32S2030 KDL-32V2000 Instalace konzoly pro upevnění na stěnu Zákazníkům: Kvůli ochraně výrobku a z bezpečnostních důvodů Sony doporučuje, aby instalaci televizoru na stěnu prováděli prodejci Sony nebo smluvní partneři. Nepokoušejte se instalovat televizor sami. Televizor KDL-26S2000/KDL-26S2010/KDL-26S2020/KDL-32S2030/KDL-32S2000/ KDL-32S2010/KDL-32S2020/KDL-32S2030/KDL-32V2000 lze instalovat na stěnu pomocí konzoly SU-WL31 (prodává se zvlášť). Před instalací musí oprávněný pracovník obdržet všechny instalační díly včetně návodu k instalaci (dodáván s konzolou SU-WL31). Pečlivě si přečtěte instalační pokyny pro zajištění správné a bezpečné instalace. Prodejcům Sony a smluvním partnerům: Při instalaci je nutné dbát zejména na bezpečnost, pravidelnou údržbu a přezkoušení tohoto výrobku. © 2006 Sony Corporation 2-675-445-12(1)

Instalace televizoru na stěnu Krok 1: Kontrola dílů nutných pro instalaci Otevřete balení s konzolou pro montáž na stěnu a zkontrolujte, zda obsahuje všechny potřebné díly včetně návodu k instalaci. Televizor lze nainstalovat na stěnu pomocí konzoly pro upevnění na stěnu (prodává se zvlášť). Ověřte číslo vašeho modelu televizoru a ujistěte se, že jste použili správnou konzolu určenou pro váš model. Pro zajištění správné instalace postupujte podle pokynů v tomto návodu a podle návodu k instalaci dodávaného s konzolou SU-WL31. Při instalaci tohoto výrobku je vyžadována odborná znalost, zejména pro zjištění, zda má stěna dostatečnou nosnost. Instalaci tohoto výrobku na stěnu svěřte pouze prodejcům Sony nebo smluvním partnerům a dbejte na bezpečnost během instalace. Sony neodpovídá za žádné škody nebo zranění způsobená nevhodnou manipulací nebo nesprávnou instalací. Krok 2: Změna polohy ramena základny Viz návod k instalaci konzoly SU-WL31. Krok 3: Místo instalace Rozhodněte se, kde chcete instalovat váš televizor. Na zadní straně tohoto návodu najdete instalační rozměry televizoru, pomocí kterých můžete vybrat vhodné místo. Viz návod k instalaci konzoly SU-WL31. Krok 4: Instalace konzoly na stěnu Viz návod k instalaci konzoly SU-WL31. Instalace televizoru na stěnu 43 CZ