Views
6 months ago

Sony KDL-32S2030 - KDL-32S2030 Istruzioni per l'uso Slovacco

Sony KDL-32S2030 - KDL-32S2030 Istruzioni per l'uso Slovacco

Sony KDL-32S2030 - KDL-32S2030 Istruzioni per l'uso

2-670-908-42(1) K Farebný digitálny LCD TVP Návod na použitie Pred používaním TV prijímača (TVP) si pozorne prečítajte časť “Bezpečnostné upozornenia” v tomto návode na použitie. Návod na použitie uschovajte pre ďalšie použitie. KDL-46S2000 KDL-46S2030 KDL-40S2010 KDL-32S2000 KDL-32S2020 KDL-26S2000 KDL-26S2020 KDL-46S2010 KDL-40S2000 KDL-40S2030 KDL-32S2010 KDL-32S2030 KDL-26S2010 KDL-26S2030 Užitočné informácie o produktoch Sony © 2006 Sony Corporation