Views
6 months ago

Sony KDL-32S2030 - KDL-32S2030 Istruzioni per l'uso Slovacco

Sony KDL-32S2030 - KDL-32S2030 Istruzioni per l'uso Slovacco

Montáž TVP na stenu

Montáž TVP na stenu TVP je možné na stenu namontovať pomocou konzoly pre zavesenie na stenu (predáva sa samostatne). Overte si model vášho TVP a použite len konzolu určenú pre váš model TVP. Za účelom správnej montáže postupujte podľa pokynov v tomto návode a dokumentácii dodávanej s konzolou SU-WL51. Pre správnu montáž tohto produktu sú potrebné dostatočné odborné skúsenosti, predovšetkým je potrebné určiť nosnosť steny pri zaťažení váhou montovaného TVP. Montáž tohto zariadenia na stenu zverte predajcovi Sony alebo kvalifikovanej osobe. Počas montáže postupujte maximálne obozretne. Spoločnosť Sony nezodpovedá za škody ani úrazy spôsobené nesprávnou manipuláciou alebo montážou. Krok 1: Kontrola častí potrebných pre montáž Vybaľte konzolu a jej príslušenstvo a skontrolujte podľa návodu na použitie, či ste dostali všetky potrebné súčasti pre montáž. Krok 2: Výber miesta montáže Na stene vyberte miesto montáže TVP. Pri vyberaní miesta montáže skontrolujte montážne rozmery pre TVP podľa tabuľky (pozri ďalej v tomto návode). Pozri návod na použitie ku konzole SU-WL51. Krok 3: Montáž plochej jednotky na stenu Pozri návod na použitie ku konzole SU-WL51. Ak je to potrebné, zmeňte polohu nosných ramien konzoly. – 2 –

Krok 4: Príprava TVP na montáž Pred odňatím podstavca z TVP, odpojte všetky káble z TVP. 3 Upevnite štyri dodávané závesné háky na zadnú časť TVP. 1Na pevný a stabilný povrch, ktorý je prekrytý jemnou textíliou, položte TVP obrazovkou otočenou smerom dole. Upevnite štyri dodávané závesné háky pomocou štyroch dodávaných skrutiek (+PSW5 × L16). 1 Vyskrutkujte skrutky zo zadnej časti TVP. Jemná textília 2 Odnímte TVP z podstavca. Zarovnajte závesné háky podľa kruhov na zadnej časti TVP. 2Pri modeloch KDL-40V2000/KDL-46V2000 odskrutkujte dve skrutky na zadnej časti TVP. Skrutka Poznámka Ak budete používať elektrický skrutkovač, tak krútiaci moment na elektrickom skrutkovači nastavte na cca 2 N·m. Krok 5: Montáž TVP na plochú jednotku Pozri návod na použitie ku konzole SU-WL51. – 3 –