Views
4 months ago

Sony KDL-32S2030 - KDL-32S2030 Istruzioni per l'uso Slovacco

Sony KDL-32S2030 - KDL-32S2030 Istruzioni per l'uso Slovacco

1: Kontrola dodávaného

1: Kontrola dodávaného príslušenstva Úvodný prehľad Diaľkové ovládanie RM-ED005 (1) Batérie veľkosti AA (typ R6) (2) Sieťová šnúra (typ C-6) (1) Koaxiálny kábel (1) Držiak kábla (1) Poistný popruh (1) a skrutky (2) 4 SK Vloženie batérií do diaľkového ovládania Poznámky • Pri vkladaní batérií do diaľkového ovládania dodržte správnu polaritu. • Informujte sa o spôsobe likvidácie odpadu z elektrických a elektronických zariadení podľa platných miestnych predpisov a noriem. • Nepoužívajte rôzne typy batérií, ani nepoužívajte spolu staré a nové batérie. • Používajte DO opatrne a šetrne. Nenechajte ho spadnúť, nestúpajte po ňom a ani naň nelejte žiadne tekutiny. • DO neumiestňujte na miesta v blízkosti zdrojov tepla, vystavené priamemu slnečnému žiareniu ani vlhkosti. 2: Pripojenie antény/ videorekordéra (VCR) Pripojenie len antény Pripojenie antény a VCR Koaxiálny kábel (dodávaný) Sieťová šnúra (dodávaná) Sieťová šnúra (dodávaná) Kábel Scart (nedodávaný) VCR Signálny kábel (nedodávaný)

3: Spojenie káblov do zväzku 5: Voľba jazyka a krajiny/ regiónu 2 1 Úvodný prehľad 2 4: Ochrana pred prevrhnutím TVP 3,4 3,4 1 Zapojte sieťovú šnúru TVP do elektrickej zásuvky (220-240 AC, 50Hz). 2 Stlačte 1 na TVP (vrchná strana). Po prvom zapnutí TVP sa na obrazovke zobrazí ponuka Language (Jazyk). Keď je TVP v pohotovostnom režime (indikátor 1 (pohotovostný režim) na prednom paneli TVP svieti načerveno), stlačením "/1 na DO zapnite TVP. 2 3 1 Pokračovanie 5 SK