Views
7 months ago

Sony DSLR-A500Y - DSLR-A500Y Istruzioni per l'uso Croato

Sony DSLR-A500Y - DSLR-A500Y Istruzioni per l'uso Croato

Sony DSLR-A500Y - DSLR-A500Y Istruzioni per l'uso

 • Page 2 and 3: Broj modela i serijski broj se nala
 • Page 4 and 5: Proizvoa ovog proizvoda je Sony Cor
 • Page 6 and 7: Ova oznaka na bateriji ili na ambal
 • Page 8 and 9: Napomene o uporabi fotoaparata ....
 • Page 10 and 11: Podešavanje koliine svjetla bljesk
 • Page 12 and 13: Broj u zagradama oznaava koliinu.
 • Page 14 and 15: Savjetujemo vam da bateriju punite
 • Page 16 and 17: Australija 240 50 O Novi Zeland 230
 • Page 18 and 19: Pokrov baterije se može ukloniti k
 • Page 20 and 21: Kod zamjene objektiva budite brzi i
 • Page 22 and 23: Možete koristiti samo "Memory Stic
 • Page 24 and 25: Ne može se jamiti rad memorijskih
 • Page 26 and 27: Pritisnite tipku MENU.
 • Page 28 and 29: Možete sprijeiti ulazak svjetla kr
 • Page 30 and 31: Standard 242 512 1015 2039 4136 Fin
 • Page 32 and 33: Ne dirajte unutrašnjost fotoaparat
 • Page 34 and 35: Ne dodirujte senzor slike vrhom etk
 • Page 36 and 37: Dioptrijski regulator (72) Tražil
 • Page 38 and 39: Prikljuak za pribor (91) Preklopka
 • Page 40 and 41: Sa svakim pritiskom tipke DISP se p
 • Page 42 and 43: Nain okidanja (108) je samo za DS
 • Page 44 and 45: Ta tipka se koristi za podešavanje
 • Page 46 and 47: Delete (123) Format (131) Slide sho
 • Page 48 and 49: Toka Lagano uprite laktove o tijel
 • Page 50 and 51: "AUTO" mod omoguuje vam jednostavno
 • Page 52 and 53:

  Fotoaparat prepoznaje lica, izoštr

 • Page 54 and 55:

  Odabir odgovarajueg moda prema obje

 • Page 56 and 57:

  Za naglašavanje otvorenosti pejza

 • Page 58 and 59:

  Fotoaparat snima kontinuirano dok j

 • Page 60 and 61:

  Podesite bljeskalicu na (bljeskali

 • Page 62:

  Za aktivaciju bljeskalice pritisnit

 • Page 66:

  Otvor blende se podešava automatsk

 • Page 70 and 71:

  Zatvara je otvoren dokle god je pri

 • Page 72 and 73:

  Uz malo vježbe uz dobro osvjetljen

 • Page 74 and 75:

  Grafiki prikaz na grafiki nain prik

 • Page 76 and 77:

  Pogledajte stranice u zagradama za

 • Page 78 and 79:

  AF podruje (83) Podruje mjerenja u

 • Page 80 and 81:

  Kad potvrdite izoštrenost, indikat

 • Page 82 and 83:

  Fotoaparat automatski izoštrava sl

 • Page 84 and 85:

  Kad je teško postii pravilnu izoš

 • Page 86 and 87:

  Pri runoj provjeri izoštravanja mo

 • Page 88 and 89:

  Na tamnom mjestu, uporaba bljeskali

 • Page 90 and 91:

  Domet unutar kojeg se postiže prav

 • Page 92 and 93:

  Pri snimanju za sunana vremena ili

 • Page 94 and 95:

  Prikazuje se izbornik kompenzacije

 • Page 96 and 97:

  Ako ste podesili razinu bljeskalice

 • Page 98 and 99:

  Funkcija DRO/Auto HDR se ne koristi

 • Page 100 and 101:

  Ne možete odabrati [Auto HDR] pri

 • Page 102 and 103:

  Ako je mod ekspozicije podešen na

 • Page 104 and 105:

  Ton boje objekta mijenja se ovisno

 • Page 106 and 107:

  * Podešava ravnotežu bjeline p

 • Page 108 and 109:

  Ovaj fotoaparat ima pet naina okida

 • Page 110 and 111:

  Ako pritišete okida bez gledanja u

 • Page 112 and 113:

  Možete snimati uporabom tipaka SHU

 • Page 114 and 115:

  Pokušajte orijentirati lice prema

 • Page 116 and 117:

  Slika se zakrene ulijevo. Kad želi

 • Page 118:

  Prikaz se mijenja sljedeim redoslij

 • Page 121 and 122:

  Memorijska kartica (22) Broj mape-

 • Page 123 and 124:

  Kad jednom izbrišete snimku, ne mo

 • Page 125 and 126:

  Za gledanje slika snimljenih ovim a

 • Page 127 and 128:

  Argentina, Paragvaj, Urugvaj Bugar

 • Page 129 and 130:

  Normalan format. HDTV format. Fo

 • Page 131 and 132:

  Na memorijskoj kartici možete krei

 • Page 133 and 134:

  Mogue je promijeniti nain rada tipk

 • Page 135 and 136:

  Svjetlina LCD zaslona se automatski

 • Page 137 and 138:

  Funkcija prikazuje verziju fotoapar

 • Page 139 and 140:

  SteadyShot (48) Color Space (102) L

 • Page 141 and 142:

  Kad kopirate slike na raunalo uz up

 • Page 143 and 144:

  Slikovne datoteke se kopiraju u map

 • Page 145 and 146:

  Slikovne datoteke snimljene fotoapa

 • Page 147 and 148:

  Za uporabu slika snimljenih fotoapa

 • Page 149 and 150:

  Instaliraju se sljedee aplikacije i

 • Page 151 and 152:

  "PMB" nije kompatibilan s Macintosh

 • Page 153 and 154:

  Možete podesiti hoe li se na fotog

 • Page 155 and 156:

  Pojavljuje se izbornik za odabir sn

 • Page 157 and 158:

  Udaljenost oka Oko 19 mm od okulara

 • Page 159 and 160:

  Ovaj fotoaparat je usklaen s DCF (D

 • Page 161 and 162:

  Ne koristite li ukljueni fotoaparat

 • Page 163 and 164:

  Podesite toan datum i vrijeme (str.

 • Page 165 and 166:

  Ukljuite aparat. Kad je baterija s

 • Page 167 and 168:

  Za detalje pogledajte upute za upor

 • Page 169 and 170:

  Pojavi li se neka od sljedeih poruk

 • Page 171 and 172:

  Slike snimljene drugim aparatima mo

 • Page 173:

  Uložite napunjenu bateriju u apara