Views
9 months ago

Sony DSLR-A500Y - DSLR-A500Y Istruzioni per l'uso Croato

Sony DSLR-A500Y - DSLR-A500Y Istruzioni per l'uso Croato

Ton boje objekta mijenja

Ton boje objekta mijenja se ovisno o znaajkama izvora svjetla. Donja tablica prikazuje kako se ton boje mijenja na temelju razliitih izvora svjetla, u usporedbi s objektom koji izgleda bijel pod sunevim svjetlom. Dnevno svjetlo Oblano Fluorescentno Klasina žarulja Bijelo Plaviasto Zelenkasto Crvenkasto Funkcija ravnoteže bjeline podešava ton boje na približno ono što vidite. Koristite ovu znaajku kad ton boje slike nije ispao prema vašim oekivanjima, ili kad želite promijeniti ton boje radi odreenog fotografskog izriaja. Ako je mod ekspozicije podešen na AUTO ili Scene Selection, [White balance] se fiksno podešava na AWB (Auto WB) i na može se odabrati drugi mod. Ako je od svjetlosnih izvora raspoloživa samo živina ili natrijeva žarulja, fotoaparat nee moi postii tonu ravnotežu bjeline zbog znaajki svjetlosnog izvora. Koristite bljeskalicu u takvim sluajevima. Kad [AWB] nije odabran, možete precizno podesiti ton boje pomou / na kontroleru. Podešavanjem prema + slika postaje crvenkasta, a podešavanjem prema – slika postaje plaviasta.

Fotoaparat automatski prepoznaje svjetlosni izvor i podešava tonove boje. Ako odaberete opciju prema odreenom svjetlosnom izvoru, tonovi boje se podešavaju za taj svjetlosni izvor (programirana ravnoteža bjeline). Ako ne možete postii željenu boju u odabranoj opciji, koristite funkciju snimanja niza slika sa raznim podešenjima ravnoteže bjeline (str. 111). Kad odaberete [5500K] (ColorTemperature) ili [0] (Color filter), možete podesiti na željenu vrijednost (u nastavku). Kad odaberete (Custom), možete registrirati svoje podešenje (str. 106). Za podešavanje temperature boje odaberite vrijednost pomou /. Za podešavanje filtra boje odaberite smjer kompenzacije pomou /. Budui da su kolorimetri dizajnirani za analogne fotoaparate, vrijednosti se razlikuju pod fluorescentnim, natrijevim i živinim žaruljama. Savjetujemo vam primjenu Custom white balance podešavanja ili da izvedete probne snimke.