Views
7 months ago

Sony DSLR-A500Y - DSLR-A500Y Istruzioni per l'uso Croato

Sony DSLR-A500Y - DSLR-A500Y Istruzioni per l'uso Croato

Ovaj fotoaparat ima pet

Ovaj fotoaparat ima pet naina okidanja, poput pojedinanog ili kontinuiranog. Koristite ih prema potrebi. Ovaj mod je za normalno snimanje. Ako je mod ekspozicije podešen na (Sports Action) u Scene Selection, nije mogue pojedinano snimanje. Fotoaparat snima kontinuirano sljedeom brzinom*. Maks. 4 slike u sekundi Maks. 3 slike u sekundi Maks. 5 slika u sekundi Maks. 3 slike u sekundi * Uvjeti mjerenja proizvoaa. Brzina kontinuiranog snimanja se smanjuje ovisno o uvjetima snimanja. Kad pritisnete i zadržite okida, aparat snima kontinuirano.

Broj moguih snimaka za kontinuirano snimanje ima gornju graninu vrijednost. 32 snimke 12 snimaka 116 snimaka 58 snimaka 7 snimaka 3 snimke 14 snimaka 6 snimaka Fotoaparat snima kontinuirano maksimalno sedam slika u sekundi. Ekspozicija i izoštravanje se podešavaju s prvom snimkom. Nije mogue kontinuirano snimanje ako u tražilu treperi "0". Saekajte da indikator nestane. Ako je mod ekspozicije u Scene Selection podešen na neku drugu opciju osim (Sports Action), nije mogue kontinuirano snimanje. Kad je [Face Detection] podešeno na [On], brzina kontinuiranog snimanja može se smanjiti. 10-sekundni self-timer je prikladan kad osoba koja snima takoer želi biti u kadru, a 2-sekundni self-timer je prikladan za smanjenje utjecaja potresanja aparata. Broj nakon je trenutno odabran broj sekundi. Kad je aktiviran self-timer, zvuni signali i indikator self-timera pokazuju stanje. Indikator self-timera treperi brzo i zvuni signal se brzo oglašava prije samog snimanja. Pritisnite tipku /.