Views
8 months ago

Sony DSLR-A500Y - DSLR-A500Y Istruzioni per l'uso Croato

Sony DSLR-A500Y - DSLR-A500Y Istruzioni per l'uso Croato

Slika se zakrene

Slika se zakrene ulijevo. Kad želite izvesti drugo zakretanje, ponovite korak 2. Kad jednom zakrenete sliku, prikazivat e se u zakrenutom položaju, ak i ako iskljuite aparat. Pritisnite tipku . Kad kopirate zakrenutu sliku na raunalo, "PMB" (isporuen na CD-ROM disku) može prikazati zakrenutu sliku pravilno. Meutim, slika se s nekim softverom nee zakrenuti. Sliku možete poveati kako biste je tonije pregledali. To je prikladno za provjeru izoštrenosti snimljene slike.

Zakretanje kontrolnog kotaia prebacuje sliku na isto uveanje. Pri snimanju više slika s istom kompozicijom, možete usporediti njihovu izoštrenost. Pritisnite tipku za vraanje slike na normalnu veliinu. Raspon uveanja je sljedei. DSLR-A550 DSLR-A500 L Približno 1.1 – 14 Približno 1.1 – 13.4 M Približno 1.1 – 11 Približno 1.1 – 10.1 S Približno 1.1 – 7.2 Približno 1.1 – 6.7 Zaslon prelazi na indeksni prikaz.