Views
8 months ago

Sony DSLR-A500Y - DSLR-A500Y Istruzioni per l'uso Croato

Sony DSLR-A500Y - DSLR-A500Y Istruzioni per l'uso Croato

Prikaz se mijenja

Prikaz se mijenja sljedeim redoslijedom: 9 slika 4 slike Pritisnite tipku ili središte kontrolera kad odaberete željenu sliku. Odaberite trak mapa pomou / na kontroleru, zatim pritisnite središte. Odaberite željenu mapu pomou / i zatim pritisnite središte. Reproducira redom snimljene slike (Slide show). Slide show se automatski zaustavi nakon reprodukcije svih slika. Možete pogledati prethodnu/sljedeu sliku pomou / na kontroleru. Pritisnite središte kontrolera. Ponovnim pritiskom se opet zapoinje slide show. Pritisnite tipku MENU.