Views
9 months ago

Sony DSLR-A500Y - DSLR-A500Y Istruzioni per l'uso Croato

Sony DSLR-A500Y - DSLR-A500Y Istruzioni per l'uso Croato

Fotoaparatu e možda

Fotoaparatu e možda trebati duže vrijeme za brisanje mnoštva snimaka odabirom opcije [All images]. Savjetujemo vam da brišete snimke na raunalu ili formatirate memorijsku karticu pomou fotoaparata.

Za gledanje slika snimljenih ovim aparatom na TV prijemniku, potreban je HDMI kabel (opcija) i HD TV prijemnik s HDMI prikljunicom. Za detalje pogledajte upute isporuene s TV prijemnikom. Slika snimljena fotoaparatom pojavljuje se na TV zaslonu. Pritisnite / na kontroleru kako biste odabrali željenu sliku. LCD zaslon na stražnjoj strani fotoaparata se ne ukljuuje. Upotrijebite HDMI kabel s HDMI logotipom. Upotrijebite HDMI mini prikljuak s jedne strane (za fotoaparat) i prikljuak prikladan za spajanje na TV s druge strane.