Views
7 months ago

Sony DSLR-A500Y - DSLR-A500Y Istruzioni per l'uso Croato

Sony DSLR-A500Y - DSLR-A500Y Istruzioni per l'uso Croato

Spajanjem fotoaparata sa

Spajanjem fotoaparata sa Sony VIDEO-A kompatibilnim TV prijemnikom pomou HDMI kabela, TV automatski odabire odgovarajuu kvalitetu slike za gledanje fotografija. Pogledajte upute za uporabu Sony VIDEO-A kompatibilnog TV prijemnika za detalje. Neki ureaji možda nee raditi pravilno. Nemojte spajati izlaznu prikljunicu ureaja s HDMI prikljunicom na fotoaparatu. To može uzrokovati smetnje u radu. Ovaj fotoaparat je kompatibilan s "PhotoTV HD" standardom. Spajanjem Sony PhotoTV HD kompatibilnih ureaja pomou HDMI kabela, možete uživati u novom doživljaju fotografija uz neopisivu Full HD kvalitetu. "PhotoTV HD" omoguuje prikaz detaljne slike uz fotografsku izražajnost suptilnih tekstura i boja. Fotoaparat automatski prepoznaje sustav boja koji upotrebljava spojeni video ureaj. Ako želite reproducirati sliku na TV zaslonu, potreban je TV prijemnik koji ima video ulaznu prikljunicu i video kabel. Sustav boja TV prijemnika mora biti jednak sustavu boja fotoaparata. Provjerite sljedei popis sustava boja prema državama i regijama u kojima upotrebljavate fotoaparat. Bahamsko otoje, Bolivija, Kanada, Srednja Amerika, ile, Kolumbija, Ekvador, Jamajka, Japan, Koreja, Meksiko, Peru, Surinam, Tajvan, Filipini, SAD, Venezuela, itd. Australija, Austrija, Belgija, Kina, eška, Danska, Finska, Njemaka, Nizozemska, Hong Kong, Maarska, Italija, Kuvajt, Malezija, Novi Zeland, Norveška, Poljska, Portugal, Singapur, Slovaka, Španjolska, Švedska, Švicarska, Tajland, Velika Britanija, itd. Brazil

Argentina, Paragvaj, Urugvaj Bugarska, Francuska, Gvajana, Iran, Irak, Monako, Rusija, Ukrajina, itd. Spajanjem fotoaparata na TV koji podržava "BRAVIA" Sync pomou HDMI kabela, možete rukovati ovim fotoaparatom pomou daljinskog upravljaa TV-a. Ulaz se automatski prebacuje i na TV zaslonu se prikazuju slike snimljene fotoaparatom. Automatska reprodukcija slika (str. 118). Povratak na pojedinani prikaz slika. Prijelaz na indeksni prikaz slika. Odabir naina brisanja slika izmeu pojedinanog i svih slika odjednom (str. 123). Raspon dostupnih postupaka je ogranien kad se fotoaparat spoji s TV-om pomou HDMI kabela. Ove funkcije omoguuje samo TV koji podržava "BRAVIA" Sync. Detalje potražite u uputama za uporabu TV prijemnika. Ako fotoaparat reagira na nepoželjan nain kod rukovanja daljinskim upravljaem TV prijemnika drugog proizvoaa, spojenog preko HDMI kabela, podesite [CTRL FOR HDMI] u Setup izborniku na [Off].