Views
7 months ago

Sony DSLR-A500Y - DSLR-A500Y Istruzioni per l'uso Croato

Sony DSLR-A500Y - DSLR-A500Y Istruzioni per l'uso Croato

Za odabir zvuka koji se

Za odabir zvuka koji se uje kod okidanja, tijekom odbrojavanja self-timera, itd. Možete iskljuiti prikaz Help Guide pomoi tako da se ne prikazuje dok rukujete fotoaparatom. To je praktino ako želite sljedei postupak izvesti brzo. Možete podesite vrijeme do iskljuenja fotoaparata u štedni mod (Power save) iz Live View (LV) ili moda uporabe tražila (OVF). Pritiskom okidaa dopola, fotoaparat se vraa na snimanje. Neovisno o ovom podešenju, fotoaparat prelazi u štedni mod nakon 30 minuta kad je fotoaparat spojen na TV ili ako je nain okidanja podešen na (Remote Commander).

Svjetlina LCD zaslona se automatski podešava u skladu s osvjetljenjem okoline pomou senzora svjetla (str. 36). Svjetlinu LCD zaslona možete podesiti i runo. Ako je odabrana postavka [Auto], nemojte rukom i sl. zaklanjati senzor svjetla. Kod uporabe fotoaparata s AC-PW10AM AC adapterom (opcija), svjetlina LCD zaslona se uvijek podešava na najveu vrijednost ak i ako odaberete [Auto]. Možete provjerite snimljenu sliku na LCD zaslonu odmah nakon snimanja. Možete promijeniti trajanje prikaza. Kod prikaza slike nakon snimanja, slika se nee prikazati okomito ak i ako je [PlaybackDisplay] podešeno na [Auto rotate] (str. 115).