Views
7 months ago

Sony DSLR-A500Y - DSLR-A500Y Istruzioni per l'uso Croato

Sony DSLR-A500Y - DSLR-A500Y Istruzioni per l'uso Croato

Savjetujemo vam da

Savjetujemo vam da bateriju punite na sobnoj temperaturi izmeu 10 i 30 °C. Izvan tog temperaturnog raspona se baterija možda nee moi puniti uinkovito. Spojite punja na lako dostupnu mrežnu utinicu u blizini. Kad punjenje završi, odspojite mrežni kabel iz mrežne utinice i izvadite bateriju iz punjaa. Ako ostavite napunjenu bateriju u punjau, može joj se smanjiti trajanje. Isporueni punja koristite iskljuivo za punjenje baterija serije "InfoLITHIUM" serije M. Ostale baterije mogu procuriti, pregrijati se ili eksplodirati u punjau, te uzrokovati ozljede i opekotine. Ako indikator CHARGE ponovno trepe, to može znaiti pogrešku u radu baterije ili da je umetnuta baterija koja nije podržanog tipa. Provjerite tip baterije koja se puni. Ako je baterija odgovarajue vrste skinite je s punjaa, zamijenite je novom ili drugom te provjerite radi li punja pravilno. Ako punja radi pravilno, možda je došlo do problema u radu baterije. Zaprljan punja nee ispravno raditi. Oistite bateriju suhom tkaninom ili sl. Ovaj fotoaparat i punja, kao i mrežni adapter AC-PW10AM (nije isporuen), možete koristiti u bilo kojoj zemlji ili regiji s napajanjem izmeu 100 V i 240 V AC, 50/60 Hz. Nemojte koristiti elektroniki transformator (putni pretvara) jer može prouzroiti kvar.

Tip A (ameriki) Tip B (britanski) Tip BF (britanski) Tip B3 (britanski) Tip C (CEE) Tip SE (CEE) Tip O (Oceanija) Tu su opisane odgovarajue vrste napona i utikaa. Ovisno o podruju koriste se razliite vrste utikaa i napona. Oprez: Potrebno je koristiti mrežni kabel koji odgovara zahtjevima za odreenu zemlju. Austrija 230 50 C Belgija 230 50 C eška 220 50 C Danska 230 50 C Finska 230 50 C Francuska 230 50 C Njemaka 230 50 C Grka 220 50 C Madžarska 220 50 C Island 230 50 C Irska 230 50 C/BF Italija 220 50 C Luksemburg 230 50 C Nizozemska 230 50 C Norveška 230 50 C Poljska 220 50 C Portugal 230 50 C Rumunjska 220 50 C Rusija 220 50 C Slovaka 220 50 C Španjolska 127/230 50 C Švedska 230 50 C Švicarska 230 50 C Velika Britanija 240 50 BF Kina 220 50 A Hong Kong 200/220 50 BF Indija 230/240 50 C Indonezija 127/230 50 C Japan 100 50/60 A Koreja (rep) 220 60 C Malezija 240 50 BF Filipini 220/230 60 A/C Singapur 230 50 BF Tajvan 110 60 A Tajland 220 50 C/BF Vijetnam 220 50 A/C