Views
9 months ago

Sony DSLR-A500Y - DSLR-A500Y Istruzioni per l'uso Croato

Sony DSLR-A500Y - DSLR-A500Y Istruzioni per l'uso Croato

Objekt je presvijetao

Objekt je presvijetao ili pretaman za domet svjetlomjera fotoaparata. U Live view modu, pažljivo promotrite sliku na LCD zaslonu prije snimanja. Fotoaparat možda nee prepoznati boju slike odmah nakon prebacivanja u Live view mod. U ovakvim sluajevima, možda se nee postii oekivani rezultati. Promijenili ste naziv mape/datoteke na raunalu (str. 145). Reprodukcija slike na aparatu možda nee biti mogua ako je slika obraena na raunalu ili je snimljena drugim fotoaparatom. Aparat je u USB nainu rada. Prekinite USB vezu (str. 144). Iskljuite zaštitu slike (str. 122). Nakon brisanja sliku nije mogue vratiti. Savjetujemo da zaštitite slike kako ih ne biste sluajno obrisali (str. 122). Prikaz DPOF oznaka nije mogu na RAW datotekama. Pogledajte "Preporuena konfiguracija" (str. 140, 147).

Ukljuite aparat. Kad je baterija slaba, stavite napunjenu bateriju (str. 13) ili koristite AC adapter (nije isporuen). Koristite USB kabel (isporuen) (str. 141). Odspojite USB kabel s raunala i fotoaparata te ga ponovno vrsto spojite. Podesite [USB connection] na [Mass Storage] (str. 141). Odspojite s USB prikljunica raunala svu USB opremu osim ovog fotoaparata, tipkovnice i miša. Povežite fotoaparat i raunalo izravno, bez uporabe USB huba ili nekog drugog ureaja (str. 140). Pravilno spojite fotoaparat i raunalo USB kabelom (str. 141). Slijedite postupak kopiranja u skladu s operativnim sustavom (str. 142). Možda neete moi snimati na medij formatiran u raunalu. Koristite medij za snimanje formatiran u ovom fotoaparatu (str. 131). Koristite li "PMB", proitajte "PMB Guide". Obratite se proizvoau softvera ili raunala. Izvedite USB povezivanje kad je raunalo ukljueno (str. 141). Ulažete je u pogrešnom smjeru. Okrenite je pravilno (str. 22). Memorijska kartica je puna. Obrišite nepotrebne slike (str. 123). Umetnuta je neupotrebljiva memorijska kartica (str. 23).