Views
8 months ago

Sony DSLR-A500Y - DSLR-A500Y Istruzioni per l'uso Croato

Sony DSLR-A500Y - DSLR-A500Y Istruzioni per l'uso Croato

Sve slike na memorijskoj

Sve slike na memorijskoj kartici brišu se formatiranjem i ne mogu se vratiti. Ako raunalo s utorom za "Memory Stick" ne podržava "Memory Stick PRO Duo", spojite fotoaparat na raunalo (str. 141). Raunalo tada prepoznaje "Memory Stick PRO Duo". Za sljedei problem takoer pogledajte odjeljak "Pisa koji podržava funkciju PictBridge" (u nastavku). Pri ispisu slika snimljenih u Adobe RGB modu uporabom sRGB pisaa koji nisu kompatibilni s Adobe RGB (DCF2.0/Exif2.21) standardom, slike su otisnute sa slabije izraženim bojama (str. 102). Ovisno o pisau, lijevi, desni, gornji ili donji rub mogu biti odrezani. Posebno kod slika snimljenih u formatu [16:9], boni rubovi slike mogu biti odrezani. Kod ispisa slika pomou svog pisaa, iskljuite postavke obrezivanja i ispisa bez okvira. Obratite se proizvoau pisaa ima li pisa ove funkcije ili ne. Kod ispisa slika u fotografskom studiju, pitajte mogu li vam ispisati slike bez odrezivanja rubova. Uporabom "PMB" softvera, možete ispisati slike s datumom (str. 151). Fotoaparat ne podržava dodavanje datuma na sliku. Meutim, s obzirom da se slike snimaju s podatkom o datumu snimanja, mogue je ispis slika s datumom ako pisa ili softver prepoznaju Exif podatke. Kompatibilnost s Exif podacima provjerite kod proizvoaa pisaa ili softvera. Kod ispisa slika u fotografskom studiju, možete zatražiti ispis slika s datumom.

Za detalje pogledajte upute za uporabu isporuene s pisaem ili se obratite proizvoau pisaa. Fotoaparat ne možete spojiti izravno na pisa koji ne podržava PictBridge standard. Provjerite s prodavateljem da li pisa podržava PictBridge ili ne. Opciju [USB connection] podesite na [PTP] (str. 154). Odspojite i ponovno spojite USB kabel. Ako se na pisau pojavi poruka pogreške, pogledajte njegove upute za uporabu. Provjerite jesu li pisa i aparat pravilno povezani USB kabelom. Nije mogu ispis RAW datoteka. Slike obraene na raunalu ili slike snimljene drugim aparatom se možda nee moi otisnuti. Odspojite USB kabel i ponovno ga spojite uvijek kad promijenite veliinu papira nakon što pisa spojite na aparat. Priekajte trenutak dok pisa poništava ispis jer to može potrajati (ovisno o pisau). Došlo je do kondenzacije vlage. Iskljuite aparat i ostavite ga oko sat vremena prije ponovnog korištenja (str. 172).