Views
8 months ago

Sony DSLR-A500Y - DSLR-A500Y Istruzioni per l'uso Croato

Sony DSLR-A500Y - DSLR-A500Y Istruzioni per l'uso Croato

Aparat je bio neko

Aparat je bio neko vrijeme sa slabom baterijom ili bez baterije. Promijenite bateriju i ponovno podesite datum i vrijeme (str. 25, 172). Izbriše li se podešenje datuma pri svakom mijenjanju baterije, obratite se ovlaštenom servisu. To se dogaa zbog toga što se stupanj kompresije i veliina slike mijenjaju nakon kompresije ovisno o kadru kad snimate s JPEG slikom (str. 129). Izvadili ste bateriju dok je preklopka napajanja bila podešena na ON. Prije vaenja baterije podesite preklopku napajanja na OFF te pazite da ne svijetli indikator pristupa (str. 17, 36). Iskljuite fotoaparat. Izvadite bateriju i ponovno je uložite. Koristite li AC adapter (nije isporuen), odspojite mrežni kabel. Ako je fotoaparat vru, ostavite ga da se ohladi prije ovog postupka. Ako fotoaparat ne proradi nakon ovog pokušaja, obratite se Sony servisu. Funkcija SteadyShot ne radi. Možete nastaviti snimati, no funkcija SteadyShot nee raditi. Iskljuite i ponovno ukljuite fotoaparat. Ako SteadyShot skala nastavlja treperiti, obratite se ovlaštenom Sony servisu. Izvadite memorijsku karticu i ponovno je umetnite. Ako se na ovaj nain ne ukloni ovaj indikator, formatirajte memorijsku karticu.

Pojavi li se neka od sljedeih poruka, slijedite pripadajue upute. Koristite pogrešnu bateriju (str. 18). Podesite datum i vrijeme. Ako se ova poruka pojavljuje esto, ugraena baterija memorije je istrošena. Zamijenite je (str. 25, 172). Pokušali ste izvesti [Cleaning mode] uz premali napon baterije. Napunite bateriju ili upotrijebite AC adapter (opcija). Memorijska kartica je bila formatirana u raunalu i promijenio se format datoteka. Odaberite [OK], zatim formatirajte karticu. Karticu možete koristiti ponovno, meutim, svi prethodni podaci s nje su izbrisani. Postupak formatiranja može potrajati neko vrijeme. Ako se poruka opet pojavljuje, zamijenite memorijsku karticu. Uložena je neodgovarajua memorijska kartica ili ne odgovara format. Umetnuta memorijska kartica se ne može upotrebljavati s ovim aparatom. Kartica je ošteena. Zaprljani su kontakti kartice. Koristite memorijsku karticu sa zaštitnom bravicom podešenom u položaj LOCK. Podesite je u položaj za snimanje. Upotrijebite "Memory Stick" kojeg aparat podržava (str. 23). Budui da uložena kartica nije kompatibilna s "Memory Stick" standardom, ne savjetujemo njenu uporabu. Raspitajte se kod proizvoaa kartice.