Views
3 months ago

Sony DSLR-A500Y - DSLR-A500Y Istruzioni per l'uso Croato

Sony DSLR-A500Y - DSLR-A500Y Istruzioni per l'uso Croato

Možete koristiti samo

Možete koristiti samo "Memory Stick PRO Duo", "Memory Stick PRO-HG Duo", SD memorijske kartice i SDHC memorijske kartice. Ne može se upotrebljavati MultiMediaCard. U ovim uputama, "Memory Stick PRO Duo" i "Memory Stick PRO-HG Duo" nazivaju se "Memory Stick PRO Duo" kartica, a SD memorijska kartica i SDHC memorijska kartica nazivaju se "SD memorijska kartica". Umetnite memorijsku karticu kao što je prikazano dok ne klikne.

Provjerite da indikator pristupa ne svijetli, zatim otvorite pokrov memorijske kartice i jednom pritisnite memorijsku karticu. Nemojte udarati, savijati ili bacati memorijsku karticu. Nemojte upotrebljavati ili pohranjivati memorijsku karticu u sljedeim uvjetima: – Na vruim mjestima, kao što je unutrašnjost vozila parkiranog na izravnom suncu. – Na mjestima izloženim izravnom suncu. – Na vlažnim mjestima ili mjestima s korozivnim tvarima. Memorijska kartica može biti vrua odmah nakon dugotrajne uporabe. Pažljivo rukujte njome. Kad indikator pristupa svijetli, nemojte vaditi memorijsku karticu ili bateriju, ili iskljuivati aparat. Mogli bi se oštetiti podaci. Podaci se mogu oštetiti ako stavite memorijsku karticu pored snažno magnetiziranog materijala ili je koristite i prostoru sa statikim elektricitetom ili elektrikim nabojem. Savjetujemo vam da kopirate važne podatke na drugi medij, primjerice na tvrdi disk raunala. Kod nošenja ili spremanja memorijske kartice, stavite je u isporuenu kutiju. Nemojte izlagati memorijsku karticu vodi. Nemojte dirati kontakte memorijske kartice rukom ili metalnim predmetom. Ako je zaštitna preklopka na memorijskoj kartici u položaju LOCK, snimanje i brisanje nisu mogui. Pravilan rad s ovim fotoaparatom potvren je za "Memory Stick PRO Duo" kartice kapaciteta do 16 GB i za SD memorijske kartice kapaciteta do 32 GB.