Views
4 months ago

Sony DSLR-A500Y - DSLR-A500Y Istruzioni per l'uso Croato

Sony DSLR-A500Y - DSLR-A500Y Istruzioni per l'uso Croato

Broj modela i serijski

Broj modela i serijski broj se nalaze na donjoj strani fotoaparata. Zapišite serijski broj na donju crtu. Navedite ove brojeve pri svakom pozivanju ovlaštenog servisa ili zastupnika. Broj modela DSLR-A500/A550 Serijski broj ________________________ Ako utika svojim oblikom ne odgovara utinici, upotrijebite adapter koji odgovara vrsti zidne utinice. Ako se baterijom pogrešno rukuje, može eksplodirati, uzrokovati požar ili kemijske opekline. Pridržavajte se sljedeih mjera opreza. Nemojte rastavljati bateriju. Nemojte gnjeiti niti izlagati bateriju udarcima i silama kao što je udaranjem ekia ili stajanje na nju. Nemojte kratko spajati niti dozvoliti kontakt baterije s metalnim predmetima. Nemojte izlagati povišenoj temperaturi iznad 60 °C, kao što je pod utjecajem izravnog sunca ili u vozilu parkiranom na suncu. Nemojte spaljivati ili bacati u vatru. Nemojte rukovati ošteenim litij-ionskim baterijama ili ako su procurile. Obavezno punite bateriju pomou originalnog Sony punjaa ili ureaja koji služi za punjenje baterija.

Držite bateriju izvan dosega male djece. Bateriju držite suhom. Zamijenite bateriju samo istovjetnom ili zamjenskom koju preporuuje Sony. Dotrajalu bateriju odmah zbrinite u skladu s uputama. ak i ako indikator CHARGE ne svijetli, punja baterije nije odspojen iz napajanja sve dok je utika prikljuen u zidnu utinicu. Ako se tijekom uporabe punjaa pojave problemi, odmah iskljuite napajanje tako da odspojite utika iz utinice.

 • Page 4 and 5: Proizvoa ovog proizvoda je Sony Cor
 • Page 6 and 7: Ova oznaka na bateriji ili na ambal
 • Page 8 and 9: Napomene o uporabi fotoaparata ....
 • Page 10 and 11: Podešavanje koliine svjetla bljesk
 • Page 12 and 13: Broj u zagradama oznaava koliinu.
 • Page 14 and 15: Savjetujemo vam da bateriju punite
 • Page 16 and 17: Australija 240 50 O Novi Zeland 230
 • Page 18 and 19: Pokrov baterije se može ukloniti k
 • Page 20 and 21: Kod zamjene objektiva budite brzi i
 • Page 22 and 23: Možete koristiti samo "Memory Stic
 • Page 24 and 25: Ne može se jamiti rad memorijskih
 • Page 26 and 27: Pritisnite tipku MENU.
 • Page 28 and 29: Možete sprijeiti ulazak svjetla kr
 • Page 30 and 31: Standard 242 512 1015 2039 4136 Fin
 • Page 32 and 33: Ne dirajte unutrašnjost fotoaparat
 • Page 34 and 35: Ne dodirujte senzor slike vrhom etk
 • Page 36 and 37: Dioptrijski regulator (72) Tražil
 • Page 38 and 39: Prikljuak za pribor (91) Preklopka
 • Page 40 and 41: Sa svakim pritiskom tipke DISP se p
 • Page 42 and 43: Nain okidanja (108) je samo za DS
 • Page 44 and 45: Ta tipka se koristi za podešavanje
 • Page 46 and 47: Delete (123) Format (131) Slide sho
 • Page 48 and 49: Toka Lagano uprite laktove o tijel
 • Page 50 and 51: "AUTO" mod omoguuje vam jednostavno
 • Page 52 and 53:

  Fotoaparat prepoznaje lica, izoštr

 • Page 54 and 55:

  Odabir odgovarajueg moda prema obje

 • Page 56 and 57:

  Za naglašavanje otvorenosti pejza

 • Page 58 and 59:

  Fotoaparat snima kontinuirano dok j

 • Page 60 and 61:

  Podesite bljeskalicu na (bljeskali

 • Page 62:

  Za aktivaciju bljeskalice pritisnit

 • Page 66:

  Otvor blende se podešava automatsk

 • Page 70 and 71:

  Zatvara je otvoren dokle god je pri

 • Page 72 and 73:

  Uz malo vježbe uz dobro osvjetljen

 • Page 74 and 75:

  Grafiki prikaz na grafiki nain prik

 • Page 76 and 77:

  Pogledajte stranice u zagradama za

 • Page 78 and 79:

  AF podruje (83) Podruje mjerenja u

 • Page 80 and 81:

  Kad potvrdite izoštrenost, indikat

 • Page 82 and 83:

  Fotoaparat automatski izoštrava sl

 • Page 84 and 85:

  Kad je teško postii pravilnu izoš

 • Page 86 and 87:

  Pri runoj provjeri izoštravanja mo

 • Page 88 and 89:

  Na tamnom mjestu, uporaba bljeskali

 • Page 90 and 91:

  Domet unutar kojeg se postiže prav

 • Page 92 and 93:

  Pri snimanju za sunana vremena ili

 • Page 94 and 95:

  Prikazuje se izbornik kompenzacije

 • Page 96 and 97:

  Ako ste podesili razinu bljeskalice

 • Page 98 and 99:

  Funkcija DRO/Auto HDR se ne koristi

 • Page 100 and 101:

  Ne možete odabrati [Auto HDR] pri

 • Page 102 and 103:

  Ako je mod ekspozicije podešen na

 • Page 104 and 105:

  Ton boje objekta mijenja se ovisno

 • Page 106 and 107:

  * Podešava ravnotežu bjeline p

 • Page 108 and 109:

  Ovaj fotoaparat ima pet naina okida

 • Page 110 and 111:

  Ako pritišete okida bez gledanja u

 • Page 112 and 113:

  Možete snimati uporabom tipaka SHU

 • Page 114 and 115:

  Pokušajte orijentirati lice prema

 • Page 116 and 117:

  Slika se zakrene ulijevo. Kad želi

 • Page 118:

  Prikaz se mijenja sljedeim redoslij

 • Page 121 and 122:

  Memorijska kartica (22) Broj mape-

 • Page 123 and 124:

  Kad jednom izbrišete snimku, ne mo

 • Page 125 and 126:

  Za gledanje slika snimljenih ovim a

 • Page 127 and 128:

  Argentina, Paragvaj, Urugvaj Bugar

 • Page 129 and 130:

  Normalan format. HDTV format. Fo

 • Page 131 and 132:

  Na memorijskoj kartici možete krei

 • Page 133 and 134:

  Mogue je promijeniti nain rada tipk

 • Page 135 and 136:

  Svjetlina LCD zaslona se automatski

 • Page 137 and 138:

  Funkcija prikazuje verziju fotoapar

 • Page 139 and 140:

  SteadyShot (48) Color Space (102) L

 • Page 141 and 142:

  Kad kopirate slike na raunalo uz up

 • Page 143 and 144:

  Slikovne datoteke se kopiraju u map

 • Page 145 and 146:

  Slikovne datoteke snimljene fotoapa

 • Page 147 and 148:

  Za uporabu slika snimljenih fotoapa

 • Page 149 and 150:

  Instaliraju se sljedee aplikacije i

 • Page 151 and 152:

  "PMB" nije kompatibilan s Macintosh

 • Page 153 and 154:

  Možete podesiti hoe li se na fotog

 • Page 155 and 156:

  Pojavljuje se izbornik za odabir sn

 • Page 157 and 158:

  Udaljenost oka Oko 19 mm od okulara

 • Page 159 and 160:

  Ovaj fotoaparat je usklaen s DCF (D

 • Page 161 and 162:

  Ne koristite li ukljueni fotoaparat

 • Page 163 and 164:

  Podesite toan datum i vrijeme (str.

 • Page 165 and 166:

  Ukljuite aparat. Kad je baterija s

 • Page 167 and 168:

  Za detalje pogledajte upute za upor

 • Page 169 and 170:

  Pojavi li se neka od sljedeih poruk

 • Page 171 and 172:

  Slike snimljene drugim aparatima mo

 • Page 173:

  Uložite napunjenu bateriju u apara