Views
7 months ago

Sony DSLR-A500Y - DSLR-A500Y Istruzioni per l'uso Croato

Sony DSLR-A500Y - DSLR-A500Y Istruzioni per l'uso Croato

Sa svakim pritiskom

Sa svakim pritiskom tipke DISP se prikaz na zaslonu mijenja na sljedei nain u Live View modu. Za indikatore u modu tražila pogledajte str. 74.

Indikatori na LCD zaslonu se prikazuju na sljedei nain kod snimanja u Live View modu. Indikatori u modu snimanja preko tražila. Kotai moda (50 – 70) Kvaliteta slike (129) Upozorenje na pregrijavanje (170) Veliina slike (128)/ Format slike (128) Memorijska kartica (22) Preostali broj snimaka (29) Preostalo trajanje baterije (18) Podruje mjerenja u toci (97) Podruje automatskog izoštravanja (83) Indikator brzine zatvaraa (65) Indikator otvora blende (63) Runa provjera izoštrenosti (85) Izoštravanje (80) Brzina zatvaraa (65) Otvor blende (63) Skala ekspozicije (68, 111) AE blokada (92) Upozorenje potresanja aparata (48) SteadyShot skala (48)