Views
8 months ago

Sony DSLR-A500Y - DSLR-A500Y Istruzioni per l'uso Croato

Sony DSLR-A500Y - DSLR-A500Y Istruzioni per l'uso Croato

Toka Lagano uprite

Toka Lagano uprite laktove o tijelo. Kod snimanja iz kleeeg položaja, umirite gornji dio tijela stavljanjem lakta na koljeno. Zbog mogueg potresanja fotoaparata, treperi indikator (upozorenje na potresanje fotoaparata). U tom sluaju koristite stativ ili bljeskalicu. Indikator (upozorenje na potresanje fotoaparata) je prikazan samo u modovima gdje se automatski podešava brzina zatvaraa. Ovaj indikator nije prikazan u M/S modovima. Standardno je funkcija SteadyShot podešena na [On]. Indikator (SteadyShot skala) prikazuje status potresanja fotoaparata. Priekajte da se skala smanji, zatim zaponite snimanje.

Funkcija SteadyShot možda nee raditi optimalno neposredno nakon ukljuenja aparata ili ako ste pritisnuli okida dokraja bez zaustavljanja napola. Savjetujemo vam da u sljedeim sluajevima privrstite fotoaparat na stativ. Snimanje bez bljeskalice na tamnim mjestima. Snimanje s malim brzinama zatvaraa, koje se obino koriste kod nonog snimanja. Snimanje vrlo bliskih objekata, kao kod makrosnimanja. Snimanje s teleskopskim objektivom. Kad koristite stativ, iskljuite funkciju SteadyShot jer postoji mogunost pojave nepravilnosti u radu funkcije SteadyShot.