Views
6 months ago

Sony DSLR-A500Y - DSLR-A500Y Istruzioni per l'uso Croato

Sony DSLR-A500Y - DSLR-A500Y Istruzioni per l'uso Croato

Podesite bljeskalicu na

Podesite bljeskalicu na (bljeskalica iskljuena) kad snimate noni prizor bez osoba u kadru (str. 88). Pazite da se objekt ne pomie kako biste sprijeili zamuenje slike. Brzina zatvaraa je manja, stoga se preporua uporaba stativa. Slika se možda nee snimiti pravilno kad je prizor u potpunosti taman.

Kod single lens reflex fotoaparata možete podešavati brzinu zatvaraa (trajanje otvorenosti zatvaraa) i otvor blende (raspon izoštravanja: dubinska oštrina) kako biste postigli mnoštvo željenih fotografskih izriaja. Podešavanjem brzine okidaa i otvora blende ne samo da se kreiraju fotografski efekti kretanja i izoštrenosti, ve se takoer odreuje svjetlina slike kontrolom vrijednosti ekspozicije (koliine svjetla koje ulazi u fotoaparat), što je najvažniji imbenik pri fotografiranju. Kad koristite veu brzinu zatvaraa, fotoaparat otvara zatvara na krae vrijeme. Tako u fotoaparat krae ulazi svjetlo, pa se dobiva tamnija slika. Za dobivanje svjetlije slike, možete podesiti vei otvor blende (otvor kroz koji prolazi svjetlo) kako biste podesili koliinu svjetla koje ulazi u fotoaparat odjednom. Svjetlina slike podešena brzinom okidaa i otvorom blende naziva se "ekspozicija". Ovo poglavlje e vam objasniti kako podesiti ekspoziciju i uživati u raznim fotografskim izriajima uporabom kretanja, izoštravanja i svjetla. Možete pronai pravi nain za snimanje željene slike i objekta. Kad okreete kotai, na zaslonu se prikazuju objašnjenja odabranog moda i naina snimanja (Help Guide disp.). Help Guide možete iskljuiti (str. 134).