Views
7 months ago

Sony DSLR-A500Y - DSLR-A500Y Istruzioni per l'uso Croato

Sony DSLR-A500Y - DSLR-A500Y Istruzioni per l'uso Croato

Ova oznaka na bateriji

Ova oznaka na bateriji ili na ambalaži oznaava da se isporuena baterija ne smije zbrinjavati kao kuni otpad. Na nekim baterijama ovaj se simbol može koristiti u kombinaciji s kemijskim simbolom. Kemijski simboli za živu (Hg) ili olovo (Pb) se koriste ako baterija sadrži više od 0,0005% žive ili 0,004% olova. Pravilnim zbrinjavanjem starih baterija uvate okoliš i brinete za zdravlje svojih bližnjih. Nepravilnim odlaganjem proizvoda ugrožava se okoliš i zdravlje ljudi. Reciklažom materijala pomažete u ouvanju prirodnih izvora. U sluaju da neki proizvod iz sigurnosnih razloga ili zbog performansi ili ispravnosti zahtijeva stalnu vezu s ugraenom baterijom, njezinu zamjenu valja povjeriti iskljuivo ovlaštenom servisu. Kako bi se zajamilo pravilno rukovanje baterijom, na kraju njezina radnog vijeka je odnesite na odlagalište za recikliranje elektrine i elektronske opreme. Za sve ostale baterije molimo da pogledate poglavlje o tome kako sigurno izvaditi bateriju iz ureaja. Odnesite je na odlagalište za recikliranje dotrajalih baterija. Za detaljne informacije o reciklaži ovog ure- aja ili baterije, molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada ili trgovinu u kojoj ste kupili proizvod.

Ovaj fotoaparat ima dva naina snimanja: Live view pomou LCD zaslona i snimanje pomou tražila (OVF). Mogue je odstupanje slike snimljene u Live view modu i one preko LCD zaslona. Odstupanja su mogua kod ekspozicije, ravnoteže bjeline, D-range optimizer, ovisno o nainu mjerenja i podešenju ekspozicije. Kod Live View naina snimanja, snimljena slika može se razlikovati od slike koju vidite na LCD zaslonu. Sony ne preuzima odgovornost i nije dužan kompenzirati gubitak nesnimljenog materijala zbog nemogunosti snimanja ili reprodukcije uslijed kvara fotoaparata ili medija za snimanje, ili zbog nekog drugog razloga. Obavezno napravite sigurnosne kopije podataka kako ih ne biste nepovratno izbrisali. LCD zaslon je proizveden visoko preciznom tehnologijom tako da preko 99,99% piksela radi ispravno. Ipak, mogu se trajno pojaviti sitne crne i/ili svijetle tokice u boji (bijele, crvene, plave ili zelene). To je normalno u procesu proizvodnje i ni na koji nain ne utjee na snimljeni materijal. Za smanjenje navedenih pojava kod Live view snimanja, možete aktivirati funkciju "Pixel mapping" (str. 163). Nemojte pridržavati fotoaparat za LCD zaslon. Ne izlažite fotoaparat izravnom sunevom svjetlu. Ako se sunevo svjetlo fokusira na predmet u blizini, može uzrokovati požar. Ako aparat trebate staviti na mjesto izloženo sunevu svjetlu, privrstite pokrov objektiva. Pri niskim temperaturama na zaslonu se mogu pojaviti zaostale slike, no to je uobi- ajeno u takvim uvjetima. Kad ukljuite aparat na hladnom mjestu, LCD zaslon se može privremeno zatamniti. Kad se aparat zagrije, monitor e raditi normalno. Nemojte jako pritiskati LCD zaslon jer to može prouzroiti promjene boje i kvarove. TV programi, filmovi, videovrpce i drugi materijali mogu biti zaštieni autorskim pravima. Neovlašteno snimanje takvih materijala može biti u suprotnosti zakonima o autorskim pravima. Slike prikazane u ovim uputama su navedene kao primjeri te nisu stvarne fotografije snimljene ovim aparatom. Podaci o uinku i tehniki podaci definirani su u sljedeim uvjetima, osim ako nije drugaije navedeno u uputama za uporabu: na obinoj sobnoj temperaturi od 25 °C i uz uporabu potpuno napunjene baterije.