Views
7 months ago

Sony DSLR-A500Y - DSLR-A500Y Istruzioni per l'uso Croato

Sony DSLR-A500Y - DSLR-A500Y Istruzioni per l'uso Croato

Zatvara je otvoren dokle

Zatvara je otvoren dokle god je pritisnut okida. Koristite stativ. Runo podesite izoštravanje na beskonano kod snimanja vatrometa, itd. Koristite daljinski upravlja (dodatan pribor) (str. 112). Pritiskom na tipku SHUTTER na daljinskom upravljau aktivira se BULB snimanje, a ponovnim pritiskom prekida BULB snimanje. Na daljinskom upravljau nije potrebno pritisnuti i zadržati tipku SHUTTER. Koristite li daljinski upravlja opremljen okidaem koji se može blokirati (opcija), možete zatvara ostaviti otvorenim pomou daljinskog upravljaa. Iskljuite funkciju SteadyShot kod uporabe stativa (str. 48). Što je vrijeme ekspozicije duže, vei je šum slike. Nakon snimanja, izvodit e se smanjenje šuma (Long exp.NR) onoliko dugo koliko je bio otvoren zatvara. Prilikom izvoenja funkcije smanjenja šuma ne možete snimati. Kad je aktivirana funkcija Smile Shutter ili Auto HDR, brzinu zatvaraa ne možete podesiti na [BULB]. Koristite li funkciju Smile Shutter ili Auto HDR uz brzinu zatvaraa podešenu na [BULB], brzina zatvaraa e biti trenutano podešena na 30 sekundi.

Za snimanje možete odabrati LCD zaslon (Live view) ili tražilo (OVF). Prikaz na zaslonu se mijenja na sljedei nain: Kad pogledate u tražilo, objekt koji se nalazi unutar podruja izoštravanja, automatski se izoštrava (Eye-Start AF). Kad postavljanja FDA-M1AM poveala (opcija) ili FDA-A1AM kutnog tražila (opcija) na fotoaparat, savjetujemo vam da podesite [Eye-Start AF] na [Off] budui da se mogu aktivirati senzori okulara smješteni ispod tražila. Tanka linija se može protezati izvan podruja izoštravanja u tražilu. To je normalno.