Views
9 months ago

Sony DSLR-A500Y - DSLR-A500Y Istruzioni per l'uso Croato

Sony DSLR-A500Y - DSLR-A500Y Istruzioni per l'uso Croato

Fotoaparat automatski

Fotoaparat automatski izoštrava sliku kad okida pritisnete dopola. [Autofocus mode] mijenja se izmeu Single-shot AF i Continuous AF ovisno o kretanju objekta. Kad pritisnete i zadržite okida, ako je objekt nepomian, izoštravanje se blokira. Ako se objekt pomie, fotoaparat nastavlja izoštravanje. Fotoaparat nastavlja izoštravanje dok je okida pritisnut i zadržan dopola. Kad se objekt izoštri, nee se uti zvuni signali. Ne može se koristiti blokada izoštravanja. Koristite (Single-shot AF) kad je objekt nepomian. Koristite (Continuous AF) kad se objekt pomie. (Automatic AF) se odabire ako je mod ekspozicije podešen na AUTO ili neki od sljedeih Scene Selection modova: (Portrait), (Landscape), (Sunset) ili (Night Port./View). (Single-shot AF) se odabire ako je mod ekspozicije podešen na (Macro) u Scene Selection. (Continuous AF) se odabire ako je mod ekspozicije podešen na (Sports Action) u Scene Selection. (Continuous AF) se odabire pri uporabi funkcije Smile Shutter.

Odaberite željeno podruje automatskog izoštravanja prema uvjetima snimanja ili po želji. Na dijelovima potvrenog fokusa pri kazani su zeleni okviri. Podruje koje se koristi za izoštra vanje je nakratko osvijetljeno. Fotoaparat odreuje koje od devet AF podruja se koristi za izoštravanje. Fotoaparat koristi iskljuivo podruje automatskog izoštravanja u toki. Tijekom snimanja, izmeu devet podruja odaberite kontrolerom ono za koje želite ukljuiti izoštravanje. Za odabir podruja automatskog izoštravanja u toki, pritisnite središte kontrolera. Ako je mod ekspozicije podešen na AUTO ili Scene Selection, [AF area] se fiksno podešava na (Wide) i nije mogue odabrati drugu postavku. Podruje automatskog izoštravanja možda nee biti osvijetljeno tijekom kontinuiranog snimanja ili kad je okida pritisnut dokraja bez pauze.