Views
8 months ago

Sony DSLR-A500Y - DSLR-A500Y Istruzioni per l'uso Croato

Sony DSLR-A500Y - DSLR-A500Y Istruzioni per l'uso Croato

Pri runoj provjeri

Pri runoj provjeri izoštravanja možete runo izoštravati sliku. Pritisnete li tipku AF u modu automatskog izoštravanja, aktivira se automatsko izoštravanje. Zrcalo se pomakne prema dolje u mod automatskog izoštravanja i prekine se prikaz slike. Kad je opcija [AF area] podešena na (Local), automatsko izoštravanje se takoer može aktivirati kontrolerom. Slike možete snimati kad je faktor zuma podešen na približno 7 ili 14, no snimit e se slika iz punog prikaza. Funkcija rune provjere izoštrenosti e se iskljuiti nakon snimanja. Pritisnete li tipku MF CHECK LV dok je fotoaparat u modu AE blokade, možete provjeriti verziju slike s primijenjenom kompenzacijom ekspozicije. Kad otuda zaponete snimanje, fotoaparat zapoinje ekspoziciju iz stanja AE blokade. Možete ukloniti mrežu linija (str. 136). Fotoaparat ne izoštrava objekt kad pritisnete okida dopola. Ne možete koristiti funkcije Face Detection i Smile Shutter. Slika u tražilu se ne vidi u modu rune provjere izoštravanja. Kad se prikazuje , temperatura fotoaparata se poveava. Namjeravate li nastaviti runu provjeru izoštravanja, ne možete koristiti fotoaparat dok se temperatura ne smanji (str. 170). Pri uporabi funkcije rune provjere izoštravanja u modu tražila savjetujemo vam da privrstite pokrov tražila (str. 28). Pri izvoenju kontinuiranog snimanja ili snimanja uz bracketing ekspozicije u modu rune provjere izoštravanja, automatsko izoštravanje je podešeno s prvom snimkom.

Možete zumirati središte kadra uporabom Smart telekonvertera (digitalni zum) i snimiti sliku. Svakim pritiskom na tipku , faktor zuma se mijenja na sljedei nain: Približno 1,4 Približno 2 Iskljueno Veliina slike se automatski podešava na sljedei nain: Faktor zuma Približno 1,4 Približno 2 Veliina slike M S Smart telekonverter nije raspoloživ kad se može koristiti funkcija rune provjere izoštravanja, kad je funkcija Smile Shutter podešena na [On] ili kad je [Quality] podešeno na (RAW) ili (RAW & JPEG). Kad je smart telekonverter dostupan (u AF modu), [AF area] se podešava na (Spot). Kad je smart telekonverter dostupan, [Metering mode] se podešava na (Multi segment).