Views
6 months ago

Sony DSLR-A500Y - DSLR-A500Y Istruzioni per l'uso Croato

Sony DSLR-A500Y - DSLR-A500Y Istruzioni per l'uso Croato

Na tamnom mjestu,

Na tamnom mjestu, uporaba bljeskalice omoguuje vam svijetlo snimanje objekta, a takoer vam pomaže u sprjeavanju potresanja fotoaparata. Kod snimanja po suncu, možete koristiti bljeskalicu za snimanje svijetle slike objekta osvijetljenog straga. Bljeskalica se otvori. U modu AUTO ili Scene Selection, bljeskalica se automatski otvara ako je tamno ili kod snimanja u protusvjetlu. Ugraena bljeskalica se ne otvara ak ni ako pritisnete tipku . treperi: Bljeskalica se poinje puniti. Kad indikator treperi, nije mogue okidanje. svijetli: Bljeskalica se napunila i spremna je za aktivaciju. Kad pritisnete okida dopola pri jakoj rasvjeti u modu automatskog izoštravanja, bljeskalica se može aktivirati kako bi pomogla pri izoštravanju objekta (AF osvjetljenje). se ne pojavljuje u grafikom prikazu.

Bljeskalica se ne aktivira ak i ako je mrano. Aktivira se ako je tamno ili je objekt osvijetljen straga. Aktivira se svaki put kad pritisnete okida. Aktivira se svaki put kad pritisnete okida. Slow sync snimanje omoguuje vam jasno snimanje objekta i pozadine usporavanjem brzine zatvaraa. Aktivira se tik pred dovršetak ekspozicije svaki put kad se pritisnite okida. Aktivira se vanjska bljeskalica (opcija) koja nije na fotoaparatu te je udaljena od njega (snimanje s bežinom bljeskalicom). Objektiv ili sjenilo objektiva mogu blokirati svjetlo bljeskalice i na slici se može pojaviti sjena. Pri uporabi bljeskalice skinite sjenilo objektiva. Pri uporabi bljeskalice snimajte objekt na udaljenosti od 1 m ili veoj. Kod snimanja u zatvorenim prostorima ili nou, možete koristiti Slow sync za snimanje svijetle slike ljudi i pozadine. Možete koristiti Rear sync za snimanje prirodne slike traga pominog objekta poput bicikla u kretanju ili osobe koja hoda. Nemojte držati fotoaparat za bljeskalicu. Ovisno o objektivu, uvjeti snimanja za izbjegavanje nastanka sjena mogu se razlikovati. Ako je mod ekspozicije podešen na AUTO ili Scene Selection, ne može se odabrati (Slow sync.), (Rear sync.) i (Wireless).