Views
7 months ago

Sony DSLR-A500Y - DSLR-A500Y Istruzioni per l'uso Croato

Sony DSLR-A500Y - DSLR-A500Y Istruzioni per l'uso Croato

Sony DSLR-A500Y - DSLR-A500Y Istruzioni per l'uso

4-149-235-11 (1) Priprema fotoaparata Prije uporabe Snimanje Uporaba funkcija snimanja Uporaba funkcija reprodukcije Promjena podešenja Prikaz snimaka na računalu Ispis fotografija Digitalni Single Lens Reflex fotoaparat Upute za uporabu DSLR-A500/A550 © 2009 Sony Corporation

 • Page 2 and 3: Korisniku Broj modela i serijski br
 • Page 4 and 5: Napomena za korisnike u Republici H
 • Page 6 and 7: Zbrinjavanje starih baterija (primj
 • Page 8 and 9: Sadržaj Priprema fotoaparata Prije
 • Page 10 and 11: 10 Podešavanje količine svjetla b
 • Page 12 and 13: Provjera isporučenog pribora Broj
 • Page 14 and 15: C Savjetujemo vam da bateriju punit
 • Page 16 and 17: Oceanija Zemlje/regije Napon Frekve
 • Page 18 and 19: Uklanjanje pokrova baterije Pokrov
 • Page 20 and 21: Postavljanje objektiva 1 Skinite po
 • Page 22 and 23: Umetanje memorijske kartice Možete
 • Page 24 and 25: C Ne može se jamčiti rad memorijs
 • Page 26 and 27: 5 Provjerite je li odabrano [OK], z
 • Page 28 and 29: Uporaba pokrova okulara i sjenila t
 • Page 30 and 31: DSLR-A500 (Jedinica: slike) Kapacit
 • Page 32 and 33: Čišćenje Čišćenje fotoaparata
 • Page 34 and 35: 6 Puhaljkom očistite površinu sen
 • Page 36 and 37: Stražnja strana A Dioptrijski regu
 • Page 38 and 39: Gornja strana A Priključak za prib
 • Page 40 and 41: Promjena prikaza informacija o snim
 • Page 42 and 43: D Indikator G P L R | ~ V { 6 ( 7 q
 • Page 44 and 45: Odabir funkcije tipkom Fn (funkcija
 • Page 46 and 47: Izbornik Playback # 1 Delete (123)
 • Page 48 and 49: Točka 3 Lagano uprite laktove o ti
 • Page 50 and 51: z/{ Snimanje s automatskim podešen
 • Page 52 and 53:

  Primjena funkcije Face Detection Fo

 • Page 54 and 55:

  Snimanje s prikladnim podešenjem z

 • Page 56 and 57:

  Fotografiranje krajolika Ovaj mod j

 • Page 58 and 59:

  Fotografiranje objekata koji se kre

 • Page 60 and 61:

  Noćno fotografiranje Ovaj mod je p

 • Page 62 and 63:

  Automatsko programirano snimanje Ov

 • Page 64 and 65:

  2 Odaberite otvor blende (F-broj) k

 • Page 66 and 67:

  2 Odaberite brzinu zatvarača kontr

 • Page 68 and 69:

  3 Snimajte kad je podešena ekspozi

 • Page 70 and 71:

  4 Pritisnite okidač dopola za izo

 • Page 72 and 73:

  Podešavanje oštrine tražila (dio

 • Page 74 and 75:

  LCD zaslon (grafički prikaz) Grafi

 • Page 76 and 77:

  LCD zaslon (standardni prikaz) Pogl

 • Page 78 and 79:

  Tražilo A Indikator v B Značenje

 • Page 80 and 81:

  3 Pritisnite okidač dopola za prov

 • Page 82 and 83:

  Odabir načina izoštravanja prema

 • Page 84 and 85:

  Ručno izoštravanje (Manual focus)

 • Page 86 and 87:

  3 Provjerite izoštrenost i podesit

 • Page 88 and 89:

  Uporaba bljeskalice Na tamnom mjest

 • Page 90 and 91:

  Domet bljeskalice Domet unutar koje

 • Page 92 and 93:

  Podešavanje svjetline slike (ekspo

 • Page 94 and 95:

  1 Pritisnite tipku $. C Prikazuje s

 • Page 96 and 97:

  C Ako ste podesili razinu bljeskali

 • Page 98 and 99:

  Automatska korekcija svjetline i ko

 • Page 100 and 101:

  C Ne možete odabrati [Auto HDR] pr

 • Page 102 and 103:

  Napomene C Ako je mod ekspozicije p

 • Page 104 and 105:

  Podešavanje tonova boje (White bal

 • Page 106 and 107:

  5500K* 1 (ColorTemperature) Podeša

 • Page 108 and 109:

  5/6 Odabir načina okidanja Ovaj fo

 • Page 110 and 111:

  Napomena C Ako pritišćete okidač

 • Page 112 and 113:

  Snimanje uporabom daljinskog upravl

 • Page 114 and 115:

  C Pokušajte orijentirati lice prem

 • Page 116 and 117:

  Zakretanje slike 1 Prikažite sliku

 • Page 118 and 119:

  2 Pritisnite tipku DISP više puta

 • Page 120 and 121:

  Provjera informacija o snimljenim s

 • Page 122 and 123:

  Zaštita slika (Protect) Slike mož

 • Page 124 and 125:

  Brisanje svih snimaka u mapi 1 Prit

 • Page 126 and 127:

  C Spajanjem fotoaparata sa Sony VID

 • Page 128 and 129:

  Podešavanje veličine i kvalitete

 • Page 130 and 131:

  Podešavanje načina za snimanje na

 • Page 132 and 133:

  Promjena podešenja redukcije šuma

 • Page 134 and 135:

  Promjena ostalih podešenja Podeša

 • Page 136 and 137:

  Zadržavanje LCD zaslona uključeni

 • Page 138 and 139:

  Resetiranje na tvornička podešenj

 • Page 140 and 141:

  Kopiranje snimaka na računalo Ovo

 • Page 142 and 143:

  Korak 2: Kopiranje slika na računa

 • Page 144 and 145:

  Za Macintosh Dvaput kliknite na iko

 • Page 146 and 147:

  1 Desnom tipkom miša kliknite na n

 • Page 148 and 149:

  x Macintosh Preporučena konfigurac

 • Page 150 and 151:

  Uporaba "Image Data Converter SR" s

 • Page 152 and 153:

  DPOF postavke Uporabom ovog fotoapa

 • Page 154 and 155:

  Izravan ispis slika na pisaču koji

 • Page 156 and 157:

  Tehnički podaci Fotoaparat [Sustav

 • Page 158 and 159:

  Dimenzije Oko 137 T 104 T 84 mm (Š

 • Page 160 and 161:

  U slučaju problema U slučaju prob

 • Page 162 and 163:

  C Okidanje nije moguće kad je obje

 • Page 164 and 165:

  U tražilu ili na LCD zaslonu trepe

 • Page 166 and 167:

  Greškom ste formatirali memorijsku

 • Page 168 and 169:

  Kad uključite fotoaparat, pojavlju

 • Page 170 and 171:

  No "Memory Stick" inserted. Shutter

 • Page 172 and 173:

  Mjere opreza Nemojte fotoaparat kor

 • Page 176:

  Dodatne informacije o ovom proizvod