Views
8 months ago

Sony DSLR-A500Y - DSLR-A500Y Istruzioni per l'uso Croato

Sony DSLR-A500Y - DSLR-A500Y Istruzioni per l'uso Croato

Napomene C Ako je mod

Napomene C Ako je mod ekspozicije podešen na AUTO ili Scene Selection, [Creative Style] se fiksno podešava na ¢ (Standard) i ne može se odabrati druga postavka. C Kad je odabran = (B/W), ne možete podesite zasićenje. Promjena raspona reprodukcije boje (Color Space) Način prikazivanja boja u obliku kombinacije brojeva ili raspona boje naziva se "prostor boje". Prostor boje možete promijeniti u skladu s namjenom. Tipka MENU t ! 1t [Color Space] t Odaberite željeno podešenje sRGB Adobe RGB Ovo je standardan prostor boje kod digitalnih fotoaparata. Upotrijebite sRGB za normalno snimanje, primjerice ako namjeravate ispisati slike bez ikakvih preinaka. Ova postavka omogućuje širi raspon prikaza boje. Ako je velik dio objekta živo zelene ili crvene boje, Adobe RGB je bolje rješenje. C Naziv slikovne datoteke započinje s "_DSC". Napomene C Adobe RGB služi za aplikacije ili pisače koji podržavaju upravljanje bojom i DCF2.0 prostor boje. Uporaba nekih aplikacija ili pisača koji ih ne podržavaju može uzrokovati stvaranjem ili ispisom slika koje ne prikazuju boje vjerno. C Kod prikaza slika snimljenih uz Adobe RGB na fotoaparatu ili ureñaju koji ne podržava Adobe RGB, slika se prikazuje uz smanjeno zasićenje boje. 102

Podešavanje ISO osjetljivosti Osjetljivost na svjetlo se izražava ISO brojem (indeks preporučene ekspozicije). Što je veći broj, veća je osjetljivost. 1 Pritisnite ISO na kontrolnoj tipki za prikaz ISO izbornika. Tipka ISO 2 Odaberite željenu vrijednost pomoću v/V na kontroleru. C Što je veći broj, viša je razina šuma. Napomene C Kad je mod ekspozicije podešen na AUTO ili Scene Selection, ISO se fiksno podešava na AUTO i ne može se odabrati drugi ISO broj. C Kad je mod ekspozicije podešen na P/A/S i ISO podešen na [AUTO], ISO osjetljivost se automatski podešava izmeñu ISO 200 i ISO 1600. C Podešenje [AUTO] nije raspoloživo u M modu snimanja. Ako promijenite mod snimanja na M s podešenjem [AUTO], ono se prebaci na [200]. Podesite ISO prema uvjetima snimanja. 103