Views
7 months ago

Sony DSLR-A500Y - DSLR-A500Y Istruzioni per l'uso Croato

Sony DSLR-A500Y - DSLR-A500Y Istruzioni per l'uso Croato

2 Pritisnite tipku DISP

2 Pritisnite tipku DISP više puta za odabir željenog formata prikaza. C Prikaz se mijenja sljedećim redoslijedom: 9 slika t 4 slike Tipka DISP Povratak na pojedinačni prikaz Pritisnite tipku Y ili središte kontrolera kad odaberete željenu sliku. Odabir mape A Odaberite trak mapa pomoću b/B na kontroleru, zatim pritisnite središte. B Odaberite željenu mapu pomoću v/V i zatim pritisnite središte. Automatska reprodukcija snimaka (Slide show) Trak mapa Tipka MENU t # 1 t [Slide show] t [OK] Reproducira redom snimljene slike (Slide show). Slide show se automatski zaustavi nakon reprodukcije svih slika. C Možete pogledati prethodnu/sljedeću sliku pomoću b/B na kontroleru. Pauza slide showa Pritisnite središte kontrolera. Ponovnim pritiskom se opet započinje slide show. Zaustavljanje usred slide showa Pritisnite tipku MENU. Odabir intervala između slika u slide showu Tipka MENU t # 1 t [Slide show] t [Interval] t Odaberite željeni broj sekundi 118

Ponavljanje reprodukcije Tipka MENU t # 1 t [Slide show] t [Repeat] t [On] 119