Views
1 week ago

Sony DSLR-A500Y - DSLR-A500Y Istruzioni per l'uso Croato

Sony DSLR-A500Y - DSLR-A500Y Istruzioni per l'uso Croato

C Spajanjem fotoaparata

C Spajanjem fotoaparata sa Sony VIDEO-A kompatibilnim TV prijemnikom pomoću HDMI kabela, TV automatski odabire odgovarajuću kvalitetu slike za gledanje fotografija. Pogledajte upute za uporabu Sony VIDEO-A kompatibilnog TV prijemnika za detalje. C Neki ureñaji možda neće raditi pravilno. C Nemojte spajati izlaznu priključnicu ureñaja s HDMI priključnicom na fotoaparatu. To može uzrokovati smetnje u radu. O "PhotoTV HD" Ovaj fotoaparat je kompatibilan s "PhotoTV HD" standardom. Spajanjem Sony PhotoTV HD kompatibilnih ureñaja pomoću HDMI kabela, možete uživati u novom doživljaju fotografija uz neopisivu Full HD kvalitetu. "PhotoTV HD" omogućuje prikaz detaljne slike uz fotografsku izražajnost suptilnih tekstura i boja. Uporaba fotoaparata u inozemstvu Fotoaparat automatski prepoznaje sustav boja koji upotrebljava spojeni video ureñaj. O sustavima boje Ako želite reproducirati sliku na TV zaslonu, potreban je TV prijemnik koji ima video ulaznu priključnicu i video kabel. Sustav boja TV prijemnika mora biti jednak sustavu boja fotoaparata. Provjerite sljedeći popis sustava boja prema državama i regijama u kojima upotrebljavate fotoaparat. NTSC sustav Bahamsko otočje, Bolivija, Kanada, Srednja Amerika, Čile, Kolumbija, Ekvador, Jamajka, Japan, Koreja, Meksiko, Peru, Surinam, Tajvan, Filipini, SAD, Venezuela, itd. PAL sustav Australija, Austrija, Belgija, Kina, Češka, Danska, Finska, Njemačka, Nizozemska, Hong Kong, Mañarska, Italija, Kuvajt, Malezija, Novi Zeland, Norveška, Poljska, Portugal, Singapur, Slovačka, Španjolska, Švedska, Švicarska, Tajland, Velika Britanija, itd. PAL-M sustav Brazil 126

PAL-N sustav Argentina, Paragvaj, Urugvaj SECAM sustav Bugarska, Francuska, Gvajana, Iran, Irak, Monako, Rusija, Ukrajina, itd. Uporaba "BRAVIA" Sync Spajanjem fotoaparata na TV koji podržava "BRAVIA" Sync pomoću HDMI kabela, možete rukovati ovim fotoaparatom pomoću daljinskog upravljača TV-a. 1 Spojite TV koji podržava "BRAVIA" Sync s fotoaparatom (str. 125). Ulaz se automatski prebacuje i na TV zaslonu se prikazuju slike snimljene fotoaparatom. 2 Pritisnite tipku LINK MENU na daljinskom upravljaču TV-a. 3 Rukujte pomoću tipaka na daljinskom upravljaču. Opcije izbornika Link Menu Slide show Automatska reprodukcija slika (str. 118). Single-image Povratak na pojedinačni prikaz slika. playback Image Index Prijelaz na indeksni prikaz slika. Delete Odabir načina brisanja slika izmeñu pojedinačnog i svih slika odjednom (str. 123). Napomene C Raspon dostupnih postupaka je ograničen kad se fotoaparat spoji s TV-om pomoću HDMI kabela. C Ove funkcije omogućuje samo TV koji podržava "BRAVIA" Sync. Detalje potražite u uputama za uporabu TV prijemnika. C Ako fotoaparat reagira na nepoželjan način kod rukovanja daljinskim upravljačem TV prijemnika drugog proizvoñača, spojenog preko HDMI kabela, podesite [CTRL FOR HDMI] u 0 Setup izborniku na [Off]. 127