Views
8 months ago

Sony DSLR-A500Y - DSLR-A500Y Istruzioni per l'uso Croato

Sony DSLR-A500Y - DSLR-A500Y Istruzioni per l'uso Croato

Zadržavanje LCD zaslona

Zadržavanje LCD zaslona uključenim kod gledanja u tražilo Kad je preklopka LIVE VIEW/OVF podešena na "OVF", pogledom u tražilo isključuje se LCD zaslon. Prema tvorničkom podešenju, kad pogledate u tražilo, LCD zaslon se isključi kako bi se spriječilo trošenje baterije. Ako želite uključiti LCD zaslon dok gledate u tražilo, odaberite [Off]. Tipka MENU t ˘ 1 t [Auto off w/ VF] t [Off] Uključivanje/isključivanje mreže linija Možete odabrati hoće li se mreža linija prikazivati u modu ručne provjere izoštravanja (str. 85). Tipka MENU t ˘ 1 t [Grid Line] t Odaberite željeno podešenje 136

Provjera verzije fotoaparata Prikaz verzije fotoaparata Funkcija prikazuje verziju fotoaparata. Provjerite je li izdana novija verzija firmvera fotoaparata. Tipka MENU t 0 3 t [Version] Napomena C Nadogradnja je moguća samo ako je preostali napon baterije { (tri segmenta ikone) ili više. Savjetujemo uporabu dovoljno napunjene baterije ili AC-PW10 AM AC adaptera (opcija). 137