Views
6 months ago

Sony DSLR-A500Y - DSLR-A500Y Istruzioni per l'uso Croato

Sony DSLR-A500Y - DSLR-A500Y Istruzioni per l'uso Croato

Za Macintosh Dvaput

Za Macintosh Dvaput kliknite na ikonu tvrdog diska t željenu slikovnu datoteku kako biste je otvorili. Za prekidanje USB veze Sljedeći postupak izvedite kod Windows ili Macintosh računala kad: C Odspajate USB kabel C Vadite memorijsku karticu C Isključujete fotoaparat x Za Windows Dvaput kliknite na ikonu u statusnom retku i zatim kliknite na (USB Mass Storage Device) t [Stop]. Potvrdite ureñaj u prozoru i kliknite na [OK]. Ureñaj je odspojen. x Za Macintosh Povucite i pustite ikonu memorije ili memorijske kartice na ikonu "Trash". Fotoaparat se odspoji od računala. 144

Mjesta za pohranu slikovnih datoteka i nazivi datoteka Slikovne datoteke snimljene fotoaparatom se grupiraju u mape na memorijskoj kartici. Primjer: pregled mapa u sustavu Windows Vista A Mapa koja sadrži slikovne datoteke snimljene ovim fotoaparatom. (Prve tri znamenke pokazuju broj mape.) B Možete izraditi mapu prema datumu snimanja (str. 130). C Nije moguće snimati u/reproducirati iz mape "MISC". C Slikovne datoteke imaju nazive koje ćemo objasniti u nastavku. ssss označuje bilo koji broj izmeñu 0001 do 9999. Brojčani dio naziva RAW datoteke i odgovarajuće JPEG slikovne datoteke su isti. – JPEG datoteke: DSC0ssss.JPG – JPEG datoteke (Adobe RGB): _DSCssss.JPG – RAW datoteka (ne Adobe RGB): DSC0ssss.ARW – RAW datoteka (Adobe RGB): _DSCssss.ARW C Ovisno o računalu, ekstenzija možda neće biti prikazana. Kopiranje slika pohranjenih na računalo na memorijsku karticu i pregled slika Kao primjer je navedeno računalo sa sustavom Windows. Korak 1 nije potreban ako naziv datoteke nije promijenjen. Ako upotrebljavate priloženi softver "PMB", slike možete jednostavno kopirati (str. 147). 145