Views
7 months ago

Sony DSLR-A500Y - DSLR-A500Y Istruzioni per l'uso Croato

Sony DSLR-A500Y - DSLR-A500Y Istruzioni per l'uso Croato

Greškom ste formatirali

Greškom ste formatirali memorijsku karticu. C Sve slike na memorijskoj kartici brišu se formatiranjem i ne mogu se vratiti. Računalo s "Memory Stick" utorom ne prepoznaje "Memory Stick PRO Duo". C Ako računalo s utorom za "Memory Stick" ne podržava "Memory Stick PRO Duo", spojite fotoaparat na računalo (str. 141). Računalo tada prepoznaje "Memory Stick PRO Duo". Ispis Za sljedeći problem takoñer pogledajte odjeljak "Pisač koji podržava funkciju PictBridge" (u nastavku). Boje slike izgledaju čudno. C Pri ispisu slika snimljenih u Adobe RGB modu uporabom sRGB pisača koji nisu kompatibilni s Adobe RGB (DCF2.0/Exif2.21) standardom, slike su otisnute sa slabije izraženim bojama (str. 102). Oba ruba na ispisanoj slici su odrezana. C Ovisno o pisaču, lijevi, desni, gornji ili donji rub mogu biti odrezani. Posebno kod slika snimljenih u formatu [16:9], bočni rubovi slike mogu biti odrezani. C Kod ispisa slika pomoću svog pisača, isključite postavke obrezivanja i ispisa bez okvira. Obratite se proizvoñaču pisača ima li pisač ove funkcije ili ne. C Kod ispisa slika u fotografskom studiju, pitajte mogu li vam ispisati slike bez odrezivanja rubova. Nije moguć ispis slika s datumom. C Uporabom "PMB" softvera, možete ispisati slike s datumom (str. 151). C Fotoaparat ne podržava dodavanje datuma na sliku. Meñutim, s obzirom da se slike snimaju s podatkom o datumu snimanja, moguće je ispis slika s datumom ako pisač ili softver prepoznaju Exif podatke. Kompatibilnost s Exif podacima provjerite kod proizvoñača pisača ili softvera. C Kod ispisa slika u fotografskom studiju, možete zatražiti ispis slika s datumom. 166

Pisač koji podržava funkciju PictBridge Za detalje pogledajte upute za uporabu isporučene s pisačem ili se obratite proizvoñaču pisača. Nije moguće uspostaviti vezu između pisača i aparata. C Fotoaparat ne možete spojiti izravno na pisač koji ne podržava PictBridge standard. Provjerite s prodavateljem da li pisač podržava PictBridge ili ne. C Opciju [USB connection] podesite na [PTP] (str. 154). C Odspojite i ponovno spojite USB kabel. Ako se na pisaču pojavi poruka pogreške, pogledajte njegove upute za uporabu. Nije moguće otisnuti slike. C Provjerite jesu li pisač i aparat pravilno povezani USB kabelom. C Nije moguć ispis RAW datoteka. C Slike obrañene na računalu ili slike snimljene drugim aparatom se možda neće moći otisnuti. Ne možete otisnuti sliku u veličini koju ste odabrali. C Odspojite USB kabel i ponovno ga spojite uvijek kad promijenite veličinu papira nakon što pisač spojite na aparat. Kad poništite ispis, ne možete koristiti fotoaparat. C Pričekajte trenutak dok pisač poništava ispis jer to može potrajati (ovisno o pisaču). Ostalo Leća objektiva je zamagljena. C Došlo je do kondenzacije vlage. Isključite aparat i ostavite ga oko sat vremena prije ponovnog korištenja (str. 172). 167