Views
8 months ago

Sony DSLR-A500Y - DSLR-A500Y Istruzioni per l'uso Croato

Sony DSLR-A500Y - DSLR-A500Y Istruzioni per l'uso Croato

No "Memory Stick"

No "Memory Stick" inserted. Shutter is locked. No SD memory card inserted. Shutter is locked. C Nije umetnuta memorijska kartica. Umetnite karticu. Processing... C Kad dugih ekspozicija, izvodit će se postupak smanjenja šuma onoliko dugo koliko je zatvarač bio otvoren. Tijekom tog postupka ne možete dalje snimati. Unable to display. C Fotoaparat možda neće moći prikazati slike snimljene drugim fotoaparatima ili obrañene računalom. No lens attached. Shutter is locked. C Objektiv nije pričvršćen pravilno ili ga nema. C Kad fotoaparat pričvršćujete na astronomski teleskop ili sličan ureñaj, podesite mod snimanja na M. No images C Na memorijskoj kartici nema slika. Image protected C Pokušali ste izbrisati zaštićene snimke. Izbrišite zaštitu. Unable to print. C Pokušali ste označiti RAW slike DPOF set oznakom. Initializing USB connection... C Uspostavljena je USB veza. Ne odspajajte USB kabel. Check the connected device. C Nije moguće PictBridge spajanje. Odspojite USB kabel i ponovno ga spojite. Camera overheating. Allow it to cool. C Fotoaparat se zagrijao zbog kontinuiranog snimanja. Isključite ga te pričekajte da se ohladi i da opet bude spreman za snimanje. - C Temperatura fotoaparata se povećava u modu ručne provjere izoštravanja. Namjeravate li nastaviti s uporabom fotoaparata, nećete to moći sve dok se temperatura ne smanji. Camera error System error C Isključite fotoaparat, izvadite bateriju i ponovno je uložite. Ako se ova poruka pojavljuje često, obratite se ovlaštenom Sony servisu. 170

Unable to magnify. Unable to rotate image. C Slike snimljene drugim aparatima možda se neće moći povećati ni zakrenuti. No image changed C Pokušali ste zaštititi slike ili dodati DPOF oznake bez prethodne promjene specifikacija slika. Cannot create more folders. C Mapa s nazivom koji započinje s "999" postoji na memorijskoj kartici. Nije moguće kreirati nove mape ako je tome tako. Printing canceled C Ispis je poništen. Odspojite USB kabel ili isključite fotoaparat. Unable to mark. C Pokušali ste označiti RAW slike u PictBridge izborniku. Printer error C Provjerite pisač. C Provjerite je li oštećena slika koju želite ispisati. Printer busy C Provjerite pisač. 171