Views
8 months ago

Sony DSLR-A500Y - DSLR-A500Y Istruzioni per l'uso Croato

Sony DSLR-A500Y - DSLR-A500Y Istruzioni per l'uso Croato

C Ne može se jamčiti

C Ne može se jamčiti rad memorijskih kartica na fotoaparatu formatiranih pomoću računala. C Brzina očitavanja i bilježenja ovisi o kombinaciji memorijske kartice i ureñaja s kojim se upotrebljava. C Nemojte jako pritiskivati dok pišete po površini za pisanje na kartici. C Nemojte lijepiti naljepnice na memorijsku karticu. C Nemojte rastavljati ili preinačavati memorijske kartice. C Nemojte ostavljati memorijske kartice u dosegu male djece jer bi ih djeca mogla slučajno progutati. Napomene o uporabi "Memory Stick" kartice uz ovaj fotoaparat Vrste "Memory Stick" kartica koje se mogu upotrebljavati navedene su u tablici dolje. Meñutim, ne može se jamčiti pravilan rad sa svim funkcijama "Memory Stick PRO Duo" kartica. "Memory Stick PRO Duo" kartica* "Memory Stick PRO-HG Duo" kartica* "Memory Stick Duo" kartica Moguća uporaba uz fotoaparat Moguća uporaba uz fotoaparat "Memory Stick" kartica i "Memory Stick PRO" kartica Ne može se upotrebljavati uz fotoaparat * Sadrži tehnologiju MagicGate. MagicGate je tehnologija zaštite autorskih prava koja koristi sustav enkripcije. Na ovom fotoaparatu ne može se vršiti snimanje/ reprodukcija podataka koji zahtijevaju MagicGate. * Podržava visoku brzinu prijenosa podataka pomoću paralelnog sučelja. 24

Priprema fotoaparata Podešavanje datuma Kod prvog uključenja fotoaparata pojavit će se izbornik za podešavanje datuma/vremena. 1 Podesite preklopku napajanja na ON za uključenje fotoaparata. C Za isključenje fotoaparata, podesite je na OFF. 2 Provjerite je li odabrano [OK] na LCD zaslonu, zatim pritisnite središte kontrolera. 3 Odaberite svaku od opcija pomoću b/B i podesite brojčanu vrijednost pomoću v/V. C Kad želite promijeniti način prikaza [YYYY/MM/DD], najprije odaberite [YYYY/MM/DD] pomoću b/B i zatim promijenite podešenje pomoću v/V. 4 Ponovite korak 3 za podešavanje ostalih opcija, zatim pritisnite središte kontrolera. 25