Views
6 months ago

Sony DSLR-A500Y - DSLR-A500Y Istruzioni per l'uso Croato

Sony DSLR-A500Y - DSLR-A500Y Istruzioni per l'uso Croato

Korisniku Broj modela i

Korisniku Broj modela i serijski broj se nalaze na donjoj strani fotoaparata. Zapišite serijski broj na donju crtu. Navedite ove brojeve pri svakom pozivanju ovlaštenog servisa ili zastupnika. Broj modela DSLR-A500/A550 Serijski broj ________________________ UPOZORENJE Kako biste smanjili opasnost od požara ili električkog udara, ne izlažite uređaj utjecaju kiše ili vlage. VAŽNE SIGURNOSNE NAPOMENE SAČUVAJTE OVE UPUTE. OPASNOST - KAKO BISTE SMANJILI OPAS- NOST OD POŽARA ILI ELEKTRIČNOG UDARA, PAŽLJIVO SE PRIDRŽA- VAJTE OVIH UPUTA. Ako utikač svojim oblikom ne odgovara utičnici, upotrijebite adapter koji odgovara vrsti zidne utičnice. Oprez Baterija Ako se baterijom pogrešno rukuje, može eksplodirati, uzrokovati požar ili kemijske opekline. Pridržavajte se sljedećih mjera opreza. C Nemojte rastavljati bateriju. C Nemojte gnječiti niti izlagati bateriju udarcima i silama kao što je udaranjem čekića ili stajanje na nju. C Nemojte kratko spajati niti dozvoliti kontakt baterije s metalnim predmetima. C Nemojte izlagati povišenoj temperaturi iznad 60 °C, kao što je pod utjecajem izravnog sunca ili u vozilu parkiranom na suncu. C Nemojte spaljivati ili bacati u vatru. C Nemojte rukovati oštećenim litij-ionskim baterijama ili ako su procurile. C Obavezno punite bateriju pomoću originalnog Sony punjača ili ureñaja koji služi za punjenje baterija. 2

C Držite bateriju izvan dosega male djece. C Bateriju držite suhom. C Zamijenite bateriju samo istovjetnom ili zamjenskom koju preporučuje Sony. C Dotrajalu bateriju odmah zbrinite u skladu s uputama. Punjač baterije Čak i ako indikator CHARGE ne svijetli, punjač baterije nije odspojen iz napajanja sve dok je utikač priključen u zidnu utičnicu. Ako se tijekom uporabe punjača pojave problemi, odmah isključite napajanje tako da odspojite utikač iz utičnice. 3

 • Page 1: 4-149-235-11 (1) Priprema fotoapara
 • Page 5 and 6: Za korisnike u Europi Napomena za d
 • Page 7 and 8: Napomene o uporabi fotoaparata Snim
 • Page 9 and 10: Uporaba funkcija snimanja Snimanje
 • Page 11 and 12: Uporaba funkcija reprodukcije Promj
 • Page 13 and 14: Priprema baterije Pri prvoj uporabi
 • Page 15 and 16: Odgovarajući utikači za određene
 • Page 17 and 18: Umetanje napunjene baterije 1 Otvor
 • Page 19 and 20: Učinkovita uporaba baterije C Uči
 • Page 21 and 22: Skidanje objektiva 1 Pritisnite dok
 • Page 23 and 24: Vađenje memorijske kartice Provjer
 • Page 25 and 26: Priprema fotoaparata Podešavanje d
 • Page 27 and 28: Uporaba isporučenog pribora Ovo po
 • Page 29 and 30: Provjera broja mogućih snimaka Kad
 • Page 31 and 32: Broj mogućih snimaka uz uporabu ba
 • Page 33 and 34: Čišćenje senzora slike Ako u apa
 • Page 35 and 36: Opis dijelova i indikatora na zaslo
 • Page 37 and 38: O Kontrolna tipka (v/V/b/B) (43) P
 • Page 39 and 40: Bočne strane/donja strana A HDMI p
 • Page 41 and 42: LCD zaslon Indikatori na LCD zaslon
 • Page 43 and 44: Odabir funkcije/podešenja Možete
 • Page 45 and 46: Funkcije odabrane tipkom Fn (funkci
 • Page 47 and 48: Snimanje bez potresanja fotoaparata
 • Page 49 and 50: Napomena C Funkcija SteadyShot mož
 • Page 51 and 52: 5 Pritisnite okidač dopola za izo
 • Page 53 and 54:

  C Ovisno o uvjetima snimanja, fotoa

 • Page 55 and 56:

  Portretne fotografije Ovaj mod je p

 • Page 57 and 58:

  Fotografiranje malih objekata Ovaj

 • Page 59 and 60:

  Fotografiranje u suton Ovaj mod je

 • Page 61 and 62:

  Snimanje slike na željeni način (

 • Page 63 and 64:

  Snimanje uz kontrolu zamućenja poz

 • Page 65 and 66:

  Snimanje pokretnog objekta na razne

 • Page 67 and 68:

  Snimanje s ručno podešenom ekspoz

 • Page 69 and 70:

  Snimanje tragova svjetla s dugom ek

 • Page 71 and 72:

  Snimanje pomoću tražila (OVF) Za

 • Page 73 and 74:

  Promjena načina prikaza informacij

 • Page 75 and 76:

  D Indikator Značenje 1/250 Brzina

 • Page 77 and 78:

  C Indikator Značenje 1/125 Brzina

 • Page 79 and 80:

  Odabir načina izoštravanja Postoj

 • Page 81 and 82:

  Mjerenje točne udaljenosti do obje

 • Page 83 and 84:

  Odabir područja izoštravanja (pod

 • Page 85 and 86:

  Provjera izoštrenosti uvećavanjem

 • Page 87 and 88:

  Zumiranje Možete zumirati središt

 • Page 89 and 90:

  { (Flash Off) Bljeskalica se ne akt

 • Page 91 and 92:

  Izvođenje snimanja s bežičnom bl

 • Page 93 and 94:

  3 Pritisnite tipku AEL za blokiranj

 • Page 95 and 96:

  Kompenzacija ekspozicije na odgovar

 • Page 97 and 98:

  - Pri uporabi filtra s faktorom eks

 • Page 99 and 100:

  Napomene C Funkcija je podešena na

 • Page 101 and 102:

  Obrada slike Odabir željenog nači

 • Page 103 and 104:

  Podešavanje ISO osjetljivosti Osje

 • Page 105 and 106:

  AWB (Auto WB) ` (Daylight) ˇ (Shad

 • Page 107 and 108:

  Napomena C Poruka "Custom WB error"

 • Page 109 and 110:

  Maksimalan broj kontinuiranih snima

 • Page 111 and 112:

  EV skala u bracket snimanju LCD zas

 • Page 113 and 114:

  Snimanje nasmiješenih lica (Smile

 • Page 115 and 116:

  Reprodukcija snimaka Na LCD zaslonu

 • Page 117 and 118:

  2 Povećajte ili smanjite sliku tip

 • Page 119 and 120:

  Ponavljanje reprodukcije Tipka MENU

 • Page 121 and 122:

  Prikaz histograma A Indikator Znač

 • Page 123 and 124:

  Brisanje snimaka (Delete) Kad jedno

 • Page 125 and 126:

  Gledanje snimaka na TV zaslonu Za g

 • Page 127 and 128:

  PAL-N sustav Argentina, Paragvaj, U

 • Page 129 and 130:

  Format slike Tipka MENU t ! 1 t [As

 • Page 131 and 132:

  Kreiranje nove mape Na memorijskoj

 • Page 133 and 134:

  Promjena funkcije tipke AEL Promjen

 • Page 135 and 136:

  Podešavanje LCD zaslona Ručno pod

 • Page 137 and 138:

  Provjera verzije fotoaparata Prikaz

 • Page 139 and 140:

  Opcije SteadyShot (48) Color Space

 • Page 141 and 142:

  Korak 1: Spajanje fotoaparata i ra

 • Page 143 and 144:

  4 Dvaput kliknite na mapu [Document

 • Page 145 and 146:

  Mjesta za pohranu slikovnih datotek

 • Page 147 and 148:

  Uporaba softvera Za uporabu slika s

 • Page 149 and 150:

  3 Izvadite CD-ROM nakon završetka

 • Page 151 and 152:

  Uporaba "PMB" softvera Napomena C "

 • Page 153 and 154:

  Ispis datuma Možete podesiti hoće

 • Page 155 and 156:

  4 Uključite fotoaparat i pisač. P

 • Page 157 and 158:

  Udaljenost oka Oko 19 mm od okulara

 • Page 159 and 160:

  O kompatibilnosti podataka C Ovaj f

 • Page 161 and 162:

  Fotoaparat se odjednom isključuje.

 • Page 163 and 164:

  Datum i vrijeme nisu točni. C Pode

 • Page 165 and 166:

  Računalo ne prepoznaje fotoaparat.

 • Page 167 and 168:

  Pisač koji podržava funkciju Pict

 • Page 169 and 170:

  Poruke upozorenja Pojavi li se neka

 • Page 171 and 172:

  Unable to magnify. Unable to rotate

 • Page 173:

  Punjenje ugrađene baterije Uložit