Views
7 months ago

Sony DSLR-A500Y - DSLR-A500Y Istruzioni per l'uso Croato

Sony DSLR-A500Y - DSLR-A500Y Istruzioni per l'uso Croato

Odabir načina

Odabir načina izoštravanja prema kretanju objekta (automatsko izoštravanje) Tipka Fn t ǽ (Autofocus mode) t Odaberite željeno podešenje Ǿ (Single-shot AF) Fotoaparat automatski izoštrava sliku kad okidač pritisnete dopola. ǽ (Automatic AF) ǿ (Continuous AF) [Autofocus mode] mijenja se izmeñu Single-shot AF i Continuous AF ovisno o kretanju objekta. Kad pritisnete i zadržite okidač, ako je objekt nepomičan, izoštravanje se blokira. Ako se objekt pomiče, fotoaparat nastavlja izoštravanje. Fotoaparat nastavlja izoštravanje dok je okidač pritisnut i zadržan dopola. C Kad se objekt izoštri, neće se čuti zvučni signali. C Ne može se koristiti blokada izoštravanja. Tehnike snimanja C Koristite Ǿ (Single-shot AF) kad je objekt nepomičan. C Koristite ǿ (Continuous AF) kad se objekt pomiče. Napomena C ǽ (Automatic AF) se odabire ako je mod ekspozicije podešen na AUTO ili neki od sljedećih Scene Selection modova: / (Portrait), 0 (Landscape), y (Sunset) ili z (Night Port./View). Ǿ (Single-shot AF) se odabire ako je mod ekspozicije podešen na 1 (Macro) u Scene Selection. ǿ (Continuous AF) se odabire ako je mod ekspozicije podešen na . (Sports Action) u Scene Selection. C ǿ (Continuous AF) se odabire pri uporabi funkcije Smile Shutter. 82

Odabir područja izoštravanja (područje automatskog izoštravanja) Odaberite željeno područje automatskog izoštravanja prema uvjetima snimanja ili po želji. Na dijelovima potvrñenog fokusa pri kazani su zeleni okviri. C Područje koje se koristi za izoštra vanje je nakratko osvijetljeno. AF područje Tipka Fn t P (AF područje) t Odaberite željeno podešenje P (Wide) Fotoaparat odreñuje koje od devet AF područja se koristi za izoštravanje. ¡ (Spot) Fotoaparat koristi isključivo područje automatskog izoštravanja u točki. ~ (Local) Tijekom snimanja, izmeñu devet područja odaberite kontrolerom ono za koje želite uključiti izoštravanje. Za odabir područja automatskog izoštravanja u točki, pritisnite središte kontrolera. Napomene C Ako je mod ekspozicije podešen na AUTO ili Scene Selection, [AF area] se fiksno podešava na P (Wide) i nije moguće odabrati drugu postavku. C Područje automatskog izoštravanja možda neće biti osvijetljeno tijekom kontinuiranog snimanja ili kad je okidač pritisnut dokraja bez pauze. 83