Views
8 months ago

Sony DSLR-A500Y - DSLR-A500Y Istruzioni per l'uso Croato

Sony DSLR-A500Y - DSLR-A500Y Istruzioni per l'uso Croato

Uporaba bljeskalice Na

Uporaba bljeskalice Na tamnom mjestu, uporaba bljeskalice omogućuje vam svijetlo snimanje objekta, a takoñer vam pomaže u sprječavanju potresanja fotoaparata. Kod snimanja po suncu, možete koristiti bljeskalicu za snimanje svijetle slike objekta osvijetljenog straga. 1 Tipka Fn t ( (način rada bljeskalice) t Odaberite željeno podešenje. 2 Pritisnite tipku (. Bljeskalica se otvori. C U modu AUTO ili Scene Selection, bljeskalica se automatski otvara ako je tamno ili kod snimanja u protusvjetlu. Ugrañena bljeskalica se ne otvara čak ni ako pritisnete tipku (. Tipka ( 3 Kad punjenje bljeskalice završi, snimajte objekt. z treperi: Bljeskalica se počinje puniti. Kad indikator treperi, nije moguće okidanje. z svijetli: Bljeskalica se napunila i spremna je za aktivaciju. C Kad pritisnete okidač dopola pri jakoj rasvjeti u modu automatskog izoštravanja, bljeskalica se može aktivirati kako bi pomogla pri izoštravanju objekta (AF osvjetljenje). C z se ne pojavljuje u grafičkom prikazu. Indikator z (punjenje bljeskalice) 88

{ (Flash Off) Bljeskalica se ne aktivira čak i ako je mračno. 6 (Autoflash) Aktivira se ako je tamno ili je objekt osvijetljen straga. ( (Fill-flash) Aktivira se svaki put kad pritisnete okidač. 7 (Slow sync.) Aktivira se svaki put kad pritisnete okidač. Slow sync snimanje omogućuje vam jasno snimanje objekta i pozadine usporavanjem brzine zatvarača. q (Rear sync.) Aktivira se tik pred dovršetak ekspozicije svaki put kad se pritisnite okidač. | (Wireless) Aktivira se vanjska bljeskalica (opcija) koja nije na fotoaparatu te je udaljena od njega (snimanje s bežičnom bljeskalicom). Tehnike snimanja C Objektiv ili sjenilo objektiva mogu blokirati svjetlo bljeskalice i na slici se može pojaviti sjena. Pri uporabi bljeskalice skinite sjenilo objektiva. C Pri uporabi bljeskalice snimajte objekt na udaljenosti od 1 m ili većoj. C Kod snimanja u zatvorenim prostorima ili noću, možete koristiti Slow sync za snimanje svijetle slike ljudi i pozadine. C Možete koristiti Rear sync za snimanje prirodne slike traga pomičnog objekta poput bicikla u kretanju ili osobe koja hoda. Napomene C Nemojte držati fotoaparat za bljeskalicu. C Ovisno o objektivu, uvjeti snimanja za izbjegavanje nastanka sjena mogu se razlikovati. C Ako je mod ekspozicije podešen na AUTO ili Scene Selection, ne može se odabrati 7 (Slow sync.), q (Rear sync.) i | (Wireless). 89