Views
2 weeks ago

Sony DSLR-A500Y - DSLR-A500Y Istruzioni per l'uso Croato

Sony DSLR-A500Y - DSLR-A500Y Istruzioni per l'uso Croato

Automatska korekcija

Automatska korekcija svjetline i kontrasta (D-Range) Tipka D-Range t Odaberite željeno podešenje Tipka D-Range ζ (Off) ι (DRO) κ (Auto HDR) Funkcija DRO/Auto HDR se ne koristi. Dijeljenjem slike u mala područja, fotoaparat analizira kontrast svjetla i sjene izmeñu objekta i pozadine, stvarajući sliku optimalne svjetline i gradacije. Snima dvije slike s različitim ekspozicijama i zatim preklapa svijetlo područje podeksponirane slike i tamno područje preeksponirane slike kako bi se dobila slika bogate gradacije. Ispravljanje svjetline slike (D-Range Optimizer) 1 Tipka D-Range t ι (DRO) 2 Odaberite optimalnu razinu tipkama b/B na kontroleru. η (Auto) ι (Level)* Automatski ispravlja svjetlinu. Optimizira gradaciju snimljene slike u svakom području slike. Razina optimizacije se može podesiti izmeñu Lv1 (slaba) do Lv5 (jaka). * U trenutno odabranom koraku se prikazuje Lv_ uz ι. 98

Napomene C Funkcija je podešena na ζ (Off) kad je odabran Scene Selection mod y (Sunset) ili z (Night Port./View). Funkcija je podešena na η (Auto) kad su odabrani drugi Scene Selection modovi. C Kod snimanja uz uporabu D-Range optimizer, na slici se mogu pojaviti smetnje. Odaberite odgovarajuću razinu uz provjeru snimljene slike, osobito pri povećanju efekta. Automatska korekcija s bogatom gradacijom (Auto High Dynamic Range) 1 Tipka D-RANGE t ι (Auto HDR) 2 Odaberite optimalnu razinu tipkama b/B na kontroleru. θ (Auto Exposure Diff.) κ (Exposure Difference Level)* Automatski ispravlja razliku u ekspoziciji. Podešava razliku u ekspoziciji na temelju kontrasta objekta. Razina optimizacije se može podesiti izmeñu 1.0Ev (slaba) do 3.0Ev (jaka). * U trenutno odabranom koraku se prikazuje _Ev uz κ. Tehnika snimanja C Budući da fotoaparat okida dvaput za jednu snimku, pazite na sljedeće: – Koristite tu funkciju kad se objekt ne miče i ne trepće. – Nemojte mijenjati kompoziciju. – Pri fotografiranju osoba savjetujemo primjenu Live View moda. Napomene C Kad je način eksponiranja podešen na AUTO ili Scene Selection, ne možete odabrati [Auto HDR]. C Ne možete sljedeću snimku dok ne završi trenutni postupak snimanja. 99