Views
8 months ago

Sony DSLR-A500Y - DSLR-A500Y Istruzioni per l'uso Svedese

Sony DSLR-A500Y - DSLR-A500Y Istruzioni per l'uso Svedese

Sony DSLR-A500Y - DSLR-A500Y Istruzioni per l'uso

Ytterligare information om den här produkten och svar på vanliga frågor återfinns på vår kundtjänsts webbplats.

 • Page 2 and 3: VARNING Utsätt inte kameran för r
 • Page 4 and 5: Omhändertagande av gamla elektrisk
 • Page 6 and 7: Innehållsförteckning Förbereda k
 • Page 8 and 9: Användning av uppspelningsfunktion
 • Page 10 and 11: Förbereda kameran Kontroll av medf
 • Page 12 and 13: • Vi rekommenderar att du laddar
 • Page 14 and 15: Avlägsna batterifackets lock Batte
 • Page 16 and 17: Montera ett objektiv 1 Ta av hussky
 • Page 18 and 19: Sätta i ett minneskort Endast minn
 • Page 20 and 21: • Vi kan inte garantera att det g
 • Page 22 and 23: Avbryta datum/klockinställningen T
 • Page 24 and 25: Användning av okularlocket och ög
 • Page 26 and 27: DSLR-A500 (Antal: bilder) Kapacitet
 • Page 28 and 29: Rengöring Rengöring av kamerahuse
 • Page 30 and 31: 5 Ta av objektivet (sidan 17). 6 Bl
 • Page 32 and 33: Baksida A Dioptrijusteringsratt (68
 • Page 34 and 35: Ovansida A Tillbehörssko (87) B LI
 • Page 36 and 37: Välj visningssätt för tagningsin
 • Page 38 and 39: D Indikator Betydelse Matningsläge
 • Page 40 and 41: Välja en funktion med Fn (Funktion
 • Page 42 and 43: Uppspelningsmenyn 1 Radera (118) Fo
 • Page 44 and 45: Punkt 3 Tryck dina armbågar lätt
 • Page 46 and 47: Tagning med autoinställning I ”A
 • Page 48 and 49: Användning av ansiktsavkänning Ka
 • Page 50 and 51: Tagning med en för motivet lämpli
 • Page 52 and 53:

  Tagning av landskapsbilder Detta l

 • Page 54 and 55:

  Tagning av bilder med rörligt moti

 • Page 56 and 57:

  Tagning av nattbilder Detta läge l

 • Page 58 and 59:

  Tagning i autoprogramläge Detta l

 • Page 60 and 61:

  2 Välj bländarvärde (F-tal) med

 • Page 62 and 63:

  2 Ställ in slutartiden med styrrat

 • Page 64 and 65:

  3 Ta bilden efter att exponeringen

 • Page 66 and 67:

  3 Vrid styrratten medan du håller

 • Page 68 and 69:

  Justera sökarens skärpa (dioptrij

 • Page 70 and 71:

  LCD-skärmen (grafisk visning) Den

 • Page 72 and 73:

  LCD-skärmen (standardvisning) Se s

 • Page 74 and 75:

  Sökare A Indikator B 74 Betydelse

 • Page 76 and 77:

  3 Tryck ner avtryckaren halvvägs f

 • Page 78 and 79:

  Val av skärpeinställningsmetod ef

 • Page 80 and 81:

  Manuell inställning av skärpan (m

 • Page 82 and 83:

  3 Bekräfta och justera skärpeinst

 • Page 84 and 85:

  Användning av blixten Använder du

 • Page 86 and 87:

  Blixtområde Området för den inby

 • Page 88 and 89:

  Justering av bildens ljusstyrka (ex

 • Page 90 and 91:

  1 Tryck på -knappen. • Skärmen

 • Page 92 and 93:

  Obs! • Detta alternativ kan inte

 • Page 94 and 95:

  Automatisk kompensering av ljusstyr

 • Page 96 and 97:

  • Den här funktionen har liten e

 • Page 98 and 99:

  Ändra färgåtergivningsområde (f

 • Page 100 and 101:

  Justering av färgtoner (vitbalans)

 • Page 102 and 103:

  5500K* 1 (Färgtemperatur) Ställer

 • Page 104 and 105:

  Val av matningsläge Denna kamera h

 • Page 106 and 107:

  Tagning av bilder i följd med olik

 • Page 108 and 109:

  Tagningar med den trådlösa fjärr

 • Page 110 and 111:

  Tagningsteknik • För att ställa

 • Page 112 and 113:

  Vrid runt bilder 1 Visa bilden som

 • Page 114 and 115:

  Återgå till enbildsskärmen Tryck

 • Page 116 and 117:

  Histogramvisning A Indikator B 116

 • Page 118 and 119:

  Radering av bilder (radera) När ma

 • Page 120 and 121:

  Titta på bilder på en TV-skärm F

 • Page 122 and 123:

  SECAM Bulgarien, Frankrike, Guyana,

 • Page 124 and 125:

  3:2 Ett normalt bildformat. 16:9 Et

 • Page 126 and 127:

  Skapa en ny mapp Du kan skapa en ny

 • Page 128 and 129:

  Ändring av funktionerna för AEL-k

 • Page 130 and 131:

  Inställning av LCD-skärmen Manuel

 • Page 132 and 133:

  Kontrollera kamerans version Visa v

 • Page 134 and 135:

  Punkter SteadyShot (44) Färgrymd (

 • Page 136 and 137:

  Steg 1: Anslutning av kameran till

 • Page 138 and 139:

  4 Dubbelklicka på mappen [Dokument

 • Page 140 and 141:

  Lagringsdestinationer och filnamn f

 • Page 142 and 143:

  Användning av programvara För att

 • Page 144 and 145:

  3 Ta ut CD-ROM-skivan när installa

 • Page 146 and 147:

  Användning av ”PMB” Obs! •

 • Page 148 and 149:

  Datering av bilder Det går att lä

 • Page 150 and 151:

  3 Anslut kameran till skrivaren. 1

 • Page 152 and 153:

  Mätområde 2 till 20 EV (4 till 20

 • Page 154 and 155:

  är varumärken för Sony Corporati

 • Page 156 and 157:

  Kameran stängs plötsligt av. 156

 • Page 158 and 159:

  Bländarvärdet och/eller slutartid

 • Page 160 and 161:

  • Om batteriet är svagt skall du

 • Page 162 and 163:

  Det går inte att ansluta kameran.

 • Page 164 and 165:

  Varningsmeddelanden Om något av f

 • Page 166 and 167:

  Kamerafel Systemfel • Stäng av k

 • Page 168 and 169:

  Även om det uppladdningsbara batte

 • Page 170 and 171:

  Flersegment .......................

 • Page 172 and 173:

  Uppsp.p.höjden....................

 • Page 174:

  174