Views
2 months ago

Sony DSLR-A500Y - DSLR-A500Y Istruzioni per l'uso Svedese

Sony DSLR-A500Y - DSLR-A500Y Istruzioni per l'uso Svedese

Val av matningsläge

Val av matningsläge Denna kamera har sju matningslägen, som t.ex. enbildsmatning och kontinuerlig matning. Använd dem så som passar för ditt ändamål. Enbildstagning Detta läge är för normal tagning. -knapp t (Enbildsmatning) Obs! • När exponeringsläget är inställt på använda enbildstagning. (Sport & action) i scenval, kan du inte Tagning av flera bilder i följd Kameran tar bilder kontinuerligt med följande hastigheter*. Live View-läge Högst 4 bilder per sekund Högst 3 bilder per sekund Sökarläge Högst 5 bilder per sekund Högst 3 bilder per sekund * Våra mätförhållanden. Hastigheten vid kontinuerlig tagning är långsammare, beroende på tagningsförhållanden. 1 -knapp t (Kont.matning) t Välj önskad hastighet 2 Justera skärpan och ta bilden. • Om du håller avtryckaren nedtryckt fortsätter kameran att ta bilder. Maximalt antal bilder som går att ta i en följd Antalet bilder som går att ta vid kontinuerlig tagning är begränsat. DSLR-A550 DSLR-A500 Fin 32 bilder 12 bilder Standard 116 bilder 58 bilder RAW & JPEG 7 bilder 3 bilder RAW 14 bilder 6 bilder 104

Ta flera bilder i följd med högre hastigheter (endast DSLR-A550) Kameran kan ta bilder i följd med hastigheter upp till sju bilder per sekund. Exponering och fokus ställs in på första bilden. -knapp t (Kont. matn. s.tidpri.) Obs! • Du kan inte ta bilder kontinuerligt när ”0” blinkar i sökaren. Vänta tills indikatorn försvinner. • Du kan inte ta bilder i följd när du använder andra scenlägen än (Sport & action). • När [Ansiktsavkänning] är inställd på [På], kan hastigheten för kontinuerlig tagning vara lägre. Hur man använder självutlösaren 10-sekunderssjälvutlösaren är praktisk när fotografen själv vill vara med i bilden, medan 2-sekunderssjälvutlösaren är ett praktiskt sätt att minska risken för kameraskakning. 1 -knapp t (självutlösare) t Välj önskad inställning • Numret efter är antalet sekunder som för tillfället är valt. 2 Justera skärpan och ta bilden. • När självutlösaren aktiveras, markeras läget genom ljudsignaler och självutlösarlampan. Självutlösarlampan blinkar kvickt och ljudsignalen ljuder precis innan tagningen. Användning av tagningsfunktionen Avbrytning av självutlösaren Tryck på -knappen. Obs! • När du tar bilder med sökaren skall du använda okularlocket (sidan 24). 105