Views
7 months ago

Sony DSLR-A500Y - DSLR-A500Y Istruzioni per l'uso Svedese

Sony DSLR-A500Y - DSLR-A500Y Istruzioni per l'uso Svedese

Tagningar med den

Tagningar med den trådlösa fjärrkontrollen Du kan ta bilder med hjälp av knapparna SHUTTER och 2SEC (slutaren utlöses efter 2 sekunder) på den trådlösa fjärrkontrollen RMT-DSLR1 (säljs separat). Se även bruksanvisningen som medföljde den trådlösa fjärrkontrollen. 1 -knapp t (Fjärrkontroll) 2 Ställ in skärpan på motivet, rikta den trådlösa fjärrkontrollens sändare mot fjärrsensorn och ta bilden. Obs! • När du tar bilder med sökaren skall du använda okularlocket (sidan 24). 108

Ta bilder av leende ansikten (leendeavkänning) När kameran känner av ett leende, tas bilden automatiskt. 1 Fn-knapp t (Leendeavkänning) t [På] t Välj önskat känslighetsläge för Leendeavkänning • När Leendeavkänning är aktiverad, visas indikatorn för leendeavkänningskänslighet på LCD-skärmen. 2 Vänta tills kameran känner av ett leende. Kameran känner av ett leende och fokus bekräftas. När leendenivån går förbi b- punkten på indikatorn, tar kameran bilder automatiskt. • När kameran känner av ansikten visas orange ansiktsavkänningsramar runt ansiktena. Ansiktsavkänningsramarna blir gröna när dessa motiv kommer i fokus. • Leendenivån för ansiktet som omges av den dubbla ansiktsavkänningsramen indikeras i indikatorn för leendeavkänningskänslighet. Ansiktsavkänningsram Indikator för leendeavkänningskänslighet Användning av tagningsfunktionen 3 För att avbryta bildtagning, Fn-knapp t (Leendeavkänning) t [Av] Leendeavkänningskänslighet Du kan ställa in känsligheten för funktionen Leendeavkänning för avkänning av leenden till ett av följande tre alternativ: (Småleende), (Vanligt leende) och (Brett leende). 109