Views
6 months ago

Sony DSLR-A500Y - DSLR-A500Y Istruzioni per l'uso Svedese

Sony DSLR-A500Y - DSLR-A500Y Istruzioni per l'uso Svedese

Förbereda kameran

Förbereda kameran Kontroll av medföljande tillbehör Numret inom parentes anger antalet delar. • BC-VM10 Batteriladdare (1)/ Nätkabel (1) • Handledning (denna bruksanvisning) (1) • Uppladdningsbart batteripaket NP-FM500H (1) • USB-kabel (1) • Axelrem (1) • Okularlock (1) • Husskydd (1) (påsatt på kameran) • Ögonmussla (1) (påsatt på kameran) • CD-ROM (applikationsprogram för α kamera) (1) 10

Förbereda batteripaketet Ladda upp batteripaketet NP-FM500H ”InfoLITHIUM” (medföljer) när du använder kameran för första gången. Uppladdning av batteripaketet ”InfoLITHIUM”-batteripaketet går att ladda upp även om det inte är helt urladdat. Det kan också användas fastän det inte är helt uppladdat. 1 Sätt i batteripaketet i batteriladdaren. Tryck in batteripaketet tills det klickar till. Förbereda kameran 2 Anslut nätkabeln. Tänd: Uppladdning Släckt: Normal uppladdning är färdig En timme efter att lampan släcks: Full uppladdning är färdig CHARGE-lampa Till vägguttag Angående uppladdningstider • Tiden som det tar att ladda upp ett helt urladdat batteripaket (medföljer) vid en temperatur på 25°C är följande. Helt uppladdat Ca. 235 minuter Normalt uppladdat Ca. 175 minuter • Uppladdningstiden varierar beroende på återstående kapacitet i batteriet samt laddningsomständigheterna. 11