Views
9 months ago

Sony DSLR-A500Y - DSLR-A500Y Istruzioni per l'uso Svedese

Sony DSLR-A500Y - DSLR-A500Y Istruzioni per l'uso Svedese

Tagningsteknik • För

Tagningsteknik • För att ställa in skärpan på leendet, överlagra ansiktsavkänningsramen på AF-området. • Täck inte över ögonen med luggen etc. Spärra inte upp ögonen. • Dölj inte ansiktet med en hatt, en mask, solglasögon, etc. • Försök att få huvudet framför kameran och håll det så rakt som möjligt. • Håll ett tydligt leende med en öppen mun. Leenden detekteras lättare om tänder visas. • Om du trycker på avtryckaren medan funktionen Leendeavkänning är aktiverad, tar kameran bilden, och återgår därefter till Leendeavkänning. Obs! • Funktionen leendeavkänning fungerar endast när kameran är inställd på autofocus i Live View-läge. Det fungerar inte i följande fall: om kameran är i sökarläge, vid användning av manuell skärpeinställning, kontroll av manuell skärpeinställning eller smarta telekonverterfunktioner. • Matningsläget ställs automatiskt in på (Enbildsmatning). • AF-lampan fungerar inte med funktionen för leendeavkänning. • Om kameran inte känner av ett leende, ändra inställningarna för leendeavkänningskänslighet. • Leenden kanske inte känns av korrekt beroende på tagningsförhållandena. 110

Användning av uppspelningsfunktionen Uppspelning av bilder Den senaste tagna bilden visas på LCD-skärmen. 1 Tryck på -knappen. -knapp 2 Välj en bild med b/B på kontrollen. Återgå till tagningsläge Tryck igen på -knappen. Växla visningen av tagningsdata Tryck på DISP-knappen. Varje gång du trycker på DISP-knappen växlar skärmen enligt följande. Med tagningsdata Histogramvisning Utan tagningsdata Val av bildriktning vid uppspelning av bild som spelats in i porträttläge MENU-knapp t inställning 1 t [Uppsp.p.höjden] t Välj önskad Obs! • Om du spelar upp bilden på en TV eller en dator, visas bilden i porträttläge även om [Man.rotering] väljs. Användning av uppspelningsfunktionen 111