Views
7 months ago

Sony DSLR-A500Y - DSLR-A500Y Istruzioni per l'uso Svedese

Sony DSLR-A500Y - DSLR-A500Y Istruzioni per l'uso Svedese

Vrid runt bilder 1 Visa

Vrid runt bilder 1 Visa bilden som du vill rotera och tryck därefter på -knappen. -knapp 2 Tryck på kontrollens mitt. Bilden roteras moturs. När du vill rotera bilden på nytt så upprepar du steg 2. • När man väl har vridit runt en bild visas bilden i roterat läge, även om man stänger av kameran. Återgå till den normala uppspelningsskärmen Tryck på -knappen. Obs! • När rundvridna bilder kopieras till en dator visas de på rätt sätt om man använder ”PMB” som finns på CD-ROM-skivan (medföljer). Det kan dock hända att de inte visas i rundvridet tillstånd med annan mjukvara. Förstora bilder Det går att förstora bilder för att granska dem närmare. Detta är praktiskt när du vill kontrollera skärpan av en tagen bild. 1 Visa bilden som du vill förstora och tryck därefter på -knappen. -knapp 112

2 Zooma bilden in eller ut med -knappen eller -knappen. • Om man vrider på styrratten växlas bilderna och visas med samma förstoring. När du tar flera bilder med samma komposition kan du jämföra deras inställningsskärpa. -knapp 3 Välj delen som du vill förstora med v/V/b/B på kontrollen. Avbryta förstorad visning Tryck på -knappen för att återgå till normal bildstorlek. Förstoringsområde Förstoringsskalan är på följande sätt. Upplösning Förstoringsområde DSLR-A550 DSLR-A500 L Ca. ×1,1 – ×14 Ca. ×1,1 – ×13,4 M Ca. ×1,1 – ×11 Ca. ×1,1 – ×10,1 S Ca. ×1,1 – ×7,2 Ca. ×1,1 – ×6,7 Växling till visning av bildlista 1 Tryck på -knappen. Skärmen växlas till indexvisning. -knapp Användning av uppspelningsfunktionen 2 Tryck upprepade gånger på DISPknappen för att välja önskat skärmformat. • Skärmen växlas i följande ordning: 9 bilder t 4 bilder DISP-knapp 113