Views
7 months ago

Sony DSLR-A500Y - DSLR-A500Y Istruzioni per l'uso Svedese

Sony DSLR-A500Y - DSLR-A500Y Istruzioni per l'uso Svedese

Radering av bilder

Radering av bilder (radera) När man väl har raderat en bild går den inte att återställa. Kontrollera på förhand om du vill radera bilden eller inte. Obs! • Skyddade bilder går inte att radera. Radering av bilden som visas för tillfället 1 Visa bilden som du vill radera och tryck på -knappen. -knapp 2 Välj [Radera] med v och tryck sedan på kontrollens mitt. Radering av valda bilder 1 MENU-knapp t 1 t [Radera] t [Valda bilder] 2 Välj bilderna som du vill radera med kontrollen och tryck sedan på kontrollens mitt. Märket tänds för vald bild. Totala antalet 3 Om du vill radera ytterligare bilder upprepar du steg 2. 4 Tryck på MENU-knappen. 5 Välj [Radera] med v och tryck sedan på kontrollens mitt. 118

Radering av alla bilder i mappen 1 Tryck på -knappen. 2 Välj mapplistan med b på kontrollen. Mapplist 3 Tryck på kontrollens mitt och välj sedan mappen som du vill radera med v/V. 4 Tryck på -knappen. 5 Välj [Radera] med v och tryck sedan på kontrollens mitt. Radering av alla bilder samtidigt MENU-knapp t 1 t [Radera] t [Alla bilder] t [Radera] Obs! • Det kan ta en lång tid att radera många bilder genom att välja [Alla bilder]. Vi rekommenderar att du raderar bilder med en dator eller formaterar minneskortet med kameran. Användning av uppspelningsfunktionen 119