Views
9 months ago

Sony DSLR-A500Y - DSLR-A500Y Istruzioni per l'uso Svedese

Sony DSLR-A500Y - DSLR-A500Y Istruzioni per l'uso Svedese

SECAM Bulgarien,

SECAM Bulgarien, Frankrike, Guyana, Irak, Iran, Monaco, Ryssland, Ukraina, m.fl. Använda ”BRAVIA” Sync Genom att ansluta kameran till en TV som stödjer ”BRAVIA” Sync med hjälp av en HDMI-kabel, kan du styra kameran med TV:ns fjärrkontroll. 1 Anslut en TV som stödjer ”BRAVIA” Sync till kameran (sidan 120). Ingången växlas automatiskt och bilderna som har tagits med kameran visas på TV-skärmen. 2 Tryck på LINK MENU-knappen på TV:ns fjärrkontroll. 3 Styr med kontrollknappen på TV:ns fjärrkontroll. Alternativ för Link-menyn Bildspel Spela upp bilder automatiskt (sidan 114). Enbildsvisning Återgår till enbildsskärmen. Indexvisning Växlar till indexvisning. Radera Väljer metoden för att radera bilder från enstaka eller alla bilder (sidan 118). Obs! • Tillgängliga funktioner är begränsade när kameran är ansluten till en TV med hjälp av en HDMI-kabel. • Endast TV-apparater som stödjer ”BRAVIA” Sync kan tillhandahålla dessa funktioner. Se bruksanvisningen som medföljde TV:n för mer information. • Om kameran utför onödiga åtgärder vid styrning från TV:ns fjärrkontroll när kameran är ansluten till en annan tillverkares TV:n med hjälp av HDMI-anslutning, ställ in [KONTR. FÖR HDMI] i inställningsmenyn till [Av]. 122

Ändring av inställningar Inställning av upplösning och bildkvalitet Upplösning MENU-knapp t upplösning 1 t [Upplösning] t Välj önskad [Aspekt]: [3:2] DSLR-A550 L:14M M:7.4M S:3.5M DSLR-A500 L:12M M:6.4M S:3.0M [Aspekt]: [16:9] DSLR-A550 L:12M M:6.3M S:2.9M DSLR-A500 L:10M M:5.4M S:2.5M 4592 × 3056 bildpunkter 3344 × 2224 bildpunkter 2288 × 1520 bildpunkter 4272 × 2848 bildpunkter 3104 × 2072 bildpunkter 2128 × 1416 bildpunkter 4592 × 2576 bildpunkter 3344 × 1872 bildpunkter 2288 × 1280 bildpunkter 4272 × 2400 bildpunkter 3104 × 1744 bildpunkter 2128 × 1192 bildpunkter Obs! • Om du väljer en RAW-bild med [Kvalitet], motsvarar upplösningen för RAW-bilden L. Detta visas inte på LCD-skärmen. Ändring av inställningar Aspekt MENU-knapp t 1 t [Aspekt] t Välj önskad aspekt 123