Views
7 months ago

Sony DSLR-A500Y - DSLR-A500Y Istruzioni per l'uso Svedese

Sony DSLR-A500Y - DSLR-A500Y Istruzioni per l'uso Svedese

3:2 Ett normalt

3:2 Ett normalt bildformat. 16:9 Ett HDTV-format. Kvalitet MENU-knapp t 1 t [Kvalitet] t Välj önskad inställning JPEG) (RAW) (RAW & (Fin) (Standard) Filformat: RAW (Bilder som utnyttjar RAW-formatet.) Detta format utför ingen digital bearbetning av bilderna. Välj detta format när bilder skall bearbetas på en dator för professionella ändamål. • Upplösningen är fast inställd på den högsta upplösningen. Upplösningen visas inte på LCD-skärmen. Filformat: RAW (Bilder som utnyttjar RAW-formatet.) + JPEG En RAW-bild och en JPEG-bild skapas samtidigt. Detta läge är lämpligt när man behöver två bildfiler: en JPEG-fil att titta på och en RAW-fil för redigering. • Bildkvaliteten är fastställd till [Fin] och upplösningen är fastställd till [L]. Filformat: JPEG Bilden komprimeras till JPEG-format när den lagras. Eftersom kompressionsgraden för (Standard) är högre än för (Fin), är filstorleken för mindre än för . Det gör det möjligt att lagra fler filer på ett minneskort, men samtidigt sjunker bildkvaliteten. Obs! • För närmare detaljer om hur många bilder som går att lagra med respektive bildkvalitet, se sidan 25. Om RAW-bilder För att kunna öppna en RAW-bild som lagrats med den här kameran krävs programmet ”Image Data Converter SR” som finns på CD-ROM-skivan (medföljer). Med det programmet går det att öppna en RAW-bild och omvandla den till ett vanligt format som JPEG eller TIFF, och det går även att justera om vitbalansen, färgmättnaden, kontrasten osv. • Bilden i RAW-format kan inte skrivas ut på en DPOF-skrivare eller en PictBridgekompatibel skrivare. • Det går inte att ställa in [Auto HDR] på bilder i RAW-format. 124

Inställning av metod för lagring på ett minneskort Val av metod för tilldelning av filnummer åt bilderna MENU-knapp t 2 t [Filnummer] t Välj önskad inställning Serie Nollställ Kameran nollställer inte numren och tilldelar nummer åt filerna i ordning tills numret ”9999” nås. Kameran nollställer numren i följande fall och tilldelar nummer åt filerna från ”0001”. Om lagringsmappen redan innehåller filer får den nya filen ett filnummer ett steg högre än det högsta filnumret. – När mappformatet ändras. – När alla bilder i mappen raderas. – När minneskortet byts ut. – När minneskortet formateras. Val av mappnamnsformat De tagna bilderna lagras i en automatiskt skapad mapp i DCIM-mappen på minneskortet. MENU-knapp t inställning 2 t [Mappnamnsformat] t Välj önskad Standardformat Mappnamnsformatet bildas enligt följande: mappnummer + MSDCF. Exempel: 100MSDCF Datumformat Mappnamnsformatet bildas enligt följande: mappnummer + Å (sista siffran i årtalet)/MM/DD Exempel: 10090405 (Mappnamnsformat: 100, datum: 04/05/ 2009) Ändring av inställningar 125